Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Digital seremoni

Bachelorseremonien ved SV-fakultetet 2020

Gratulerer til deg som har fullført bachelorgraden ved SV-fakultetet våren 2020! Her finner du årets digitale taler og hilsener.

Bachelorseremoni 2019
Bachelorseremonien 2020 ble holdt digitalt på grunn av korona-pandemien. Dette bildet er fra bachelorseremonien 2019.
Foto/ill.:
Thor Brødreskift / UiB

Gratulerer til deg som har gjennomført bachelorgrad dette semesteret! Det har vært et annerledes semester, og det er en stor prestasjon å fullføre graden.

Du har nå opparbeidet deg inngående faglig kunnskap, men også bred kompetanse som kjennetegner deg som samfunnsviter. Evnen til å innhente, bearbeide og formidle informasjon, og til i å orientere deg i nye fagfelt vil for eksempel bli nyttig kompetanse når du skal ut i yrkeslivet eller videre i studiene. 

Se hilsen fra vår dekan Jan Erik Askildsen: 

hilsen til avgangsstudentene - Dekan J. A. Askildsen

Produsent:
UiB

Årets hovedtaler er Desta Marie Beeder. Hun tok bachelorgraden i medievitenskap høsten 2010, og siden har hun jobbet for mellom andre StormGeo og som programleder i TV2. Hun jobber nå som journalist for Mastiff TV.

Hilsen til bachelorstudenter fra alumn Desta Marie Beeder

Produsent:
UiB

Årets studenttaler er Synne Måsvær Halle. Hun fullfører bachelorgraden i sosiologi denne våren.

Hilsen til medstudenter på bachelor - bachelorseremoni 2020

Produsent:
UiB

Vitnemålet ditt vil først bli skrevet ut når sensuren for dine siste emner er klar. Det samfunnsvitenskapelige fakultet har automatisk utskriving av vitnemål i begynnelsen av hvert semester, og kandidatene som har fullført sin grad om våren vil som regel få tilsendt sine vitnemål fra september. Du finner også dine resultater digitalt i vitnemålsportalen

Befinner du deg i nærheten av campus og har Snapchat? UiB Alumni har lagt ut et geofilter for å hedre alle kandidater som oppnår en grad dette semesteret. Bruk det gjerne! Hvis du sender oss et bilde av din feiring, med eller uten filter, deler vi det gjerne på nettsidene våre og i våre kanaler på sosiale medier (studieveileder@svfa.uib.no).

Husk også å melde deg inn i UiB Alumni – så holder vi kontakten!

 

Lykke til med videre studier og arbeid.