Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Rektorvalg, digitalt møte

Møt rektorteamene! Allmøte på SV

I forbindelse med rektorvalget har vi invitert Margareth Hagen og Oddrun Samdal sammen med sine prorektorkandidater til et valgmøte på SV.

Bilde av de to teamene som stiller til rektorvalg
Foto/ill.:
JHÅ

Hovedinnhold

Fredag 19. mars vil rektor- og prorektorkandidatene presentere seg for SVs studenter og ansatte, og svare på spørsmål.

Hva er deres holdning til......? Har de noen tanker om.......? Hvordan ser de på, forskningssatsinger, ekstern finansiering og studentrekruttering

Valgmøte vil foregå på zoom webinar 19.mars kl. 9-10.

Har du spørsmål til kandidatene?
Er det spesielle tema du ønsker skal bli tatt opp på møtet, eller har du konkrete spørsmål? Kom gjerne med innspill i forkant av møtet, via dette skjemaet.

Det vil være mulig å sende inn spørsmål i skjemaet mens møtet pågår, men forhåndsinnsendte spørsmål vil bli prioritert.

Møtet vil foregå på norsk.


Vel møtt!