Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Valg 2021

Valg ved SV-fakultetet 2021

I løpet av våren skal det velges dekan og prodekan, og instituttledere ved samtlige syv institutt. Det skal også velges nytt fakultetsstyre og nye instituttråd.

Bokstabrikker på et bord staver SV-valg
Foto/ill.:
Bjørn Arild Petersen