Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Programstyret (PP-SV)

Møteplan for behandling av faste saker i Programstyret

Programstyret for ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet forholder seg til følgende møteplan med faste saker. Planen er gjeldende fra høsten 2021.

Hovedinnhold

Vår

Februar

Vedtakssaker:

 • Årlig rapport om styrets arbeid (1)
 • Oppretting av ph.d.-kurs som ble meldt inn til frist 15. januar (4)

Drøftingssaker:

 • Gjennomgang av statistikk på ph.d.-feltet (fra opptak til disputas) (1)
 • Status for handlingsplanarbeidet (1)
 • Gjennomgang av framdriftsrapportene (1)
 • Evalueringer av høstens ph.d.-kurs (2)

Orienteringssaker:

 • Bestillingen til ph.d.-utdanningsmeldingen fra FIA (1)
 • Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet (4)
 • Oversikt over opptak av eksterne kandidater (4)
 • Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg (4)

Mai/juni

Vedtakssaker:

 • Ph.d.-utdanningsmeldingen (1)
 • Oppretting av ph.d.-kurs som ble meldt inn til frist 15. mai (4)

Drøftingssaker:

 • Evaluering av årets kurs i vitenskapsteori og etikk (1)

Orienteringssaker:

 • Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet (4)
 • Oversikt over opptak av eksterne kandidater (4)
 • Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg (4)

Høst

September

Vedtakssaker:

 • Oppretting av ph.d.-kurs som ble meldt inn til frist 15. august (4)

Drøftingssaker:

 • Evalueringer av vårens ph.d.-kurs (2)

Orienteringssaker:

 • Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet (4)
 • Oversikt over opptak av eksterne kandidater (4)
 • Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg (4)

November

Vedtakssaker:

 • Oppretting av ph.d.-kurs som ble meldt inn til frist 15. oktober (4)

Drøftingssaker:

 • Utkast til årlig rapport om styrets arbeid (1)
 • Oversikt over årets Veiledningsforum og planlegging av neste års forum (1)

Orienteringssaker:

 • Protokoll etter tilsetting i midlertidige stillinger ved fakultetet (4)
 • Oversikt over opptak av eksterne kandidater (4)
 • Sakslister fra Universitetets forskningsutvalg (4)
 • Oversikt over tildelinger av støtte til utenlandsopphold ved forskningsinstitusjon (1)

Saker til hvert møte (4)

Semestervise saker (2)

Årlige saker (1)