Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
UiB 75 ÅR og SV 50 år

JUBILEUMSKONFERANSEN Samfunnsvitenskapens aktualitet

Det samfunnsvitskaplege fakultet har vore premissleverandør for norsk forsking og utdanning i 50 år. Kva er dei viktigaste samfunnsutfordringane i dag, og korleis skal vi som forskingssamfunn gå fram for å løyse dei?

samfunnsvitenskapen 50 år i Bergen
Det samfunnsvitenskapelige fakultet ved Universitetet i Bergen feirer 50 år!
Foto/ill.:
Jeremy Bishop/ Unsplash

Hovedinnhold

Meld deg på jubileumskonferansen her

Dørene opnar 09:30
Konferansen blir leia av Siri Lill Mannes 

10.00 Konferansen opnar

Tillit, demokrati og globalisering


10:55- 11:05 pause

 • Æresdoktor Pippa Norris: Demokrati og tillit (videohelsing)
 • Marija Slavkovik: Sustainable digitised societies
   
 • Panelsamtale: Tillit, demokrati og globalisering
  Elisabeth Ivarsflaten, Lars Erik Berntzen, Marija Slavkovik, Christine Jacobsen, Henrik Heimly Steinnes

12:00 - 12:45 Lunsj

 • Kunstnarisk innslag: Jazz
   

Studentane i førarsetet 

13:30 - 13:45 Pause

Bærekraft, klima og ulikheit
 

 • Katrine Løken: Helse, skuleungdom og dropout 
 • Johs Hjelbrekke: Ulikskap og makt
 • Håvard Haarstad: Klimaløysingar og ulikheit
   
 • Panelsamtale: Bærekraft, klima og ulikheit
  Katrine Løken, Johs Hjelbrekke, Håvard Haarstad og Ronya Solberg
 • Avslutning og takk frå dekan

Mottaking

15.00  - 16:00

Mingling, bobler og lett servering