Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Gradsfeiring

Bachelorseremoni ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet 2023

Kommer du til å fullføre en bachelorgrad ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet i løpet av studieåret 2022/2023? Da vil vi invitere deg til Bachelorseremoni fredag 9. juni 2023.

Fellesbilde av alle bachelorstudentene 2022
Foto/ill.:
Thor Brødreskift, UiB

Hovedinnhold

Om Bachelorseremoni

Bachelorseremonien for studenter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet blir arrangert fredag 9. juni 2023 i Universitetsaulen i Bergen. Vi fordeler studieprogrammene på to seremonier, slik at kandidatene kan ta med seg to gjester. Kandidatene skal følge sitt studieprogram til riktig seremoni.

BACHELORSEREMONI I starter kl. 09.00 - 10.30 NB: registrering kl. 08.30 
Kandidater fra følgende studieprogram stiller:

 • Sosialantropologi 
 • Samfunnsøkonomi 
 • TV-produksjon
 • Informasjons- og kommunikasjonsteknologi (IKT)
 • Informasjonsvitenskap
 • Journalistikk
 • Kognitiv vitenskap
 • Medier og kommunikasjon
 • Medie- og interaksjonsdesign

BACHELORSEREMONI II starter kl. 12.00 - 13.30  NB: registrering kl. 11.30 
Kandidater fra følgende studieprogram stiller:

 • Politikk og forvaltning 
 • Politisk økonomi 
 • Sosiologi 
 • Geografi
 • Sammenliknende politikk
 • Europastudier 

Påmelding

Alle som planlegger å bli ferdig med bachelorgraden høsten 2022 og våren 2023 vil få invitasjon til seremonien tilsendt på e-post i løpet av mars. Vi anbefaler at du bruker lenken i e-posten til å melde deg på. Dersom du ikke mottattar invitasjon på e-post, kan du melde deg på med lenken i faktaboksen (lenken publiseres i mars). Frist for påmelding er 26. mai.

Program

Detaljert informasjon om programmet kommer senere 
 • Registrering av alle bachelorkandidatene
 • Velkommen
 • Gratulasjonstale ved dekanen Jan Erik Askildsen
 • Tale til kandidatene ved alumn 
 • Hilsen til medstudenter ved kandidat 
 • Gratulasjon av kandidatene
 • Fotografering av kandidatene

SV-fakultetets masterseremoni blir arrangert senere samme dag.

Om vitnemålet

Bachelorseremonien er en feiring av alle de som nettopp har, eller snart vil, avslutte sin bachelorgrad. Du mottar ikke vitnemålet ditt under Bachelorseremonien.

Vitnemål og karakterutskrifter fra UiB blir hovedsakelig produsert digitalt. Du finner dine resultater og oppnådd grad på Vitnemalsportalen. Gjennom vitnemålsportalen kan du dele dine resultater (karakterer) og grader (vitnemål) med andre ved behov.

Du kan lese mer om vitnemålet her.