Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Generative KI-modeller

Veiledning om bruk av samtaleroboter ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Kan du bruke ChatGPT eller andre samtaleroboter når du studerer og arbeider med oppgaver? Hvordan holder du deg innenfor retningslinjene for akademisk redelighet? Det samfunnsvitenskapelige fakultet har laget denne veiledningen om bruk av samtaleroboter i arbeid med akademiske tekster.

liten lekerobot, med en person som arbeider på datamaskin i bakgrunnen
Foto/ill.:
Colourbox.com

Hovedinnhold

Er det fusk?

Som student kan du bli tatt for fusk dersom du ikke oppgir hvilke kilder du bruker i oppgaver og på eksamen. Det er i strid med prinsipper for akademisk redelighet å levere tekst som du ikke har skrevet selv. Pass på at teksten er skrevet med dine egne ord, og at du henviser til kildene for idéer, sitater og resonnementer som du bruker.

Som student må du ta ansvar for din egen tekst og være sikker på at alt som står der er riktig og følger vanlige regler for bruk av kilder. Dette betyr at du ikke kan levere en tekst der deler av eller hele teksten er generert av en samtalerobot.

Sjekk om ditt institutt eller studieprogram har egne retningslinjer for bruk av samtaleroboter. 

Utfordringer med samtaleroboter

Det er særlige utfordringer knyttet til bruk av samtaleroboter på universitet og skole. Mens samtaleroboter kan oppleves som et godt verktøy for strukturering av visse former for standardiserte tekster, er det ikke gitt at innholdet i teksten som genereres er korrekt.  

Ved bruk av samtaleroboter i mer komplekse tekster, for eksempel analytiske og resonnerende tekster, eller tekster som omhandler lokale forhold, vil det være mindre nyttig. Samtaleroboten kan i mange tilfeller generere fiktive referanser, og den kan oppgi misvisende og feilaktig informasjon.  

Ettersom samtaleroboter ikke er i stand til å resonnere, men bare generere tekst, er det også en utfordring at den fremstiller eksisterende ideer og tankegods uten å vise til kildene. Dermed vil det være et brudd på kravene til akademisk redelighet dersom du fremstiller disse ideene som dine egne.  

Å bruke samtaleroboter som en sparringspartner i læreprosessen kan i noen tilfeller være nyttig, men vær da oppmerksom på svakhetene med verktøyet, særlig med tanke på faktasjekk og korrekte kildehenvisninger. Dersom du likevel har brukt ChatGPT eller lignende verktøy, må du opplyse om dette og angi på hvilke måter verktøyet har blitt brukt. Se for øvrig retningslinjer om bruk av samtaleroboter ved ditt institutt/studieprogram.