Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvordan søke opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Her finner du en oversikt over gjeldende prosedyrer ved opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

En student noterer på datamaskin under forelesning i Stort auditorium
Foto/ill.:
Sandra Jecmenica

De formelle kravene og prosedyrer ved opptak til ph.d.-programmet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er hjemlet i forskriften for ph.d.-graden ved Universitetet i Bergen og i programbeskrivelsen for ph.d.-programmet.

Søkere som blir tilsatt i stipendiatstilling ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet, vil få opptak i forbindelse med tilsetting.  Søknader fra stipendiater med annen arbeidsgiver enn fakultetet behandles fortløpende.

I lenkene under finner du mer informasjon om søknadsprosedyrer, opptakskrav og utlysninger.