Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Her finner du den informasjonen du trenger i forbindelse med eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Eksamensplan

En oversikt over eksamensdatoer og eksamenslokaler publiseres på UiB sine nettsider i begynnelsen av hvert semester.

Sensur

Sensuren for en eksamen blir publisert på Studentweb senest tre uker etter eksamensdato.

Hvis du lurer på hva som skal til for å oppnå en bestemt karakter kan du lese om karaktersystemet.

Mer informasjon: