Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvor kan du reise?

UiB har utvekslingsavtaler med universiteter og høyskoler over hele verden. Mange av avtalene er anbefalte for utveksling på studieprogrammene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Hovedinnhold

Hvor kan du reise?

Universitetet i Bergen har mange utvekslingsavtaler, i Norden, Europa og i resten av verden. Du finner en oversikt over alle UiBs utvekslingsavtaler på våre nettsider.

Som regel reiser du på en såkalt Erasmus-avtale hvis du vil reise på utveksling i Europa. Disse avtalene har et visst antall plasser og er knyttet opp til spesielle fagmiljøer. Utveksling til land utenfor Europa skjer vanligvis gjennom bilaterale avtaler. Disse er som regel generelle avtaler for Universitetet i Bergen.

Men hvordan er det egentlig?

Du kan lese rapporter fra studenter som har vært på utveksling i beskrivelsen av de ulike utvekslingsavtalene. Les også Utvekslingsbloggen, der studenter på utveksling skriver om sine opplevelser underveis i oppholdet.