Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Gyldig fravær på eksamen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvis du er syk på skoleeksamen og leverer dokumentasjon på gyldig fravær har du rett til å ta ny eksamen i påfølgende semester.

Om gyldig fravær på eksamen

For å få registrert gyldig fravær fra eksamen må du dokumentere fraværsgrunnen innen en (1) uke etter eksamensdatoen. Dokumentasjonen må leveres sammen med skjemaet "Registrering av gyldig fravær på eksamen".

Syk eller annet gyldig fravær på skoleeksamen

Dersom du ikke kan ta skoleeksamen grunnet sykdom, kan du be om å få nytt eksamensforsøk i det påfølgende semesteret. Det samfunnsvitenskapelige fakultet registrerer da gyldig fravær på eksamen og melder deg opp til vurdering i emnet i påfølgende semester dersom du har retten til dette. Tidspunkt og sted for eksamen står på eksamensplanen for semesteret eksamen avholdes i.

Syk på hjemmeeksamen og andre eksamensinnleveringer

Dersom du blir syk under hjemmeeksamen eller i forbindelse med en oppgaveinnlevering, må du kontakte instituttet. Du har ikke rett til sykeeksamen der eksamensformen er en annen enn skoleeksamen.

 

Reglement

Nytt eksamensforsøk/«sykeeksamen»

Dersom du har gyldig fravær ved en skoleeksamen kan du ta eksamen i midten av neste semester (jf. § 6.11).

Forhold som kan gi gyldig fravær på eksamen

Egen og barns sykdom, dødsfall i nær familie eller hos andre studenten har et nært forhold til, begravelse eller bisettelse, pålegg fra offentlig myndighet som hindrer at studenten kan møte til eksamen og andre forhold som gjør det sterkt urimelig å kreve at studenten gjennomfører en vurdering (se også § 6.10.1 i UiBs studieforskrift).

Krav til dokumentasjon

Fraværsgrunnen skal dokumenteres som beskrevet i § 6.10.2 – 6.10.3 i UiBs studieforskrift.

Sykdom skal dokumenteres med attest fra lege eller annen fagkyndig person. Attesten må opplyse om at den er utstedt i anledning fravær til en vurdering ved Universitetet i Bergen samt at fraværet gjelder følgende tidspunkt:

  • dato for den aktuelle skriftlig eller muntlige skoleeksamen
  • første eksamensdag ved flere eksamensdager
  • fristen for innlevering av semesteroppgave eller tilsvarende
  • dato for utlevering av hjemmeeksamensoppgave
  • fristen for siste innlevering ved mappelevering eller annen form vurdering gjennom store deler av undervisningsperioden

I tillegg må legeattest ved avbrudd av skriftlig skoleeksamen være utstedt på den aktuelle eksamensdag.

Ved dødsfall, begravelse eller bisettelse må studenten oppgi hvem som er gått bort og hvilken relasjon studenten hadde til avdøde. For øvrig kreves ikke dokumentasjon.

Andre forhold som regnes som gyldig fravær må dokumenteres.

Antall mulige vurderingsforsøk

Du kan melde deg opp til vurdering i ett og samme emne tre ganger. Dersom du ikke møter på eksamen vil du ha brukt ett av de tre vurderingsforsøkene (jf. § 6.8).