Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Strategiplan 2011-2015

Fakultetsstyret vedtok Strategi 2011-2015 for Det samfunnsvitskaplege fakultetet den 21. juni 2011.

Hovedinnhold