Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utdanningsplanen

Utdanningsplanen definerer dine rettigheter og plikter som student. Den sikrer dermed også at du kan gjennomføre studiet ditt på normert tid, enten som hel- eller deltidsstudent.

Innloggingsbilde i Studentweb

Hovedinnhold

Hva er utdanningsplanen?

En utdanningsplan skal:

  • bidra til et tett og gjensidig forpliktende forhold mellom deg som student og Universitetet i Bergen.
  • vise hvordan universitetet legger til rette for at du som student skal komme gjennom et definert læringsmål på en bestemt tid.

Utdanningsplanen består av to deler: en generell del og en programspesifikk del. Den generelle delen er felles for alle studentene ved UiB og omtaler generelle forhold ved studiet og beskriver rettigheter og plikter mellom deg som student og Universitetet i Bergen. Den programspesifikke utdanningsplanen er din plan for studiene.

Oppdatering av utdanningsplanen

Utdanningsplanen er nettbasert, og du finner din egen utdanningsplan i Studentweb når du skal semesterregistrere deg. Du vil da bli bedt om å bekrefte den foreslåtte planen eller foreta valg av hvilke emner du skal ta i det påfølgende semesteret. Permisjon eller utveksling registreres også i utdanningsplanen.

Alle endringer i dine planer skal registreres i utdanningsplanen i samråd med studieveileder.

Utdanningsplanens gyldighet

Utdanningsplanen må bekreftes hvert semester innen registreringsfristen 1. september/1. februar.

Utdanningsplanen er gyldig så lenge du følger den og holder deg til gjeldende regler og forskrifter. Dersom du lar være å registrere deg som student uten at du har fått innvilget permisjon fra studiene, mister du studieretten og må søke nytt opptak, jmf § 4.2 i Forskrift om opptak, studier, vurdering og grader ved Universitetet i Bergen.

Forsinkelser i studiene

Hvis du skulle oppleve forsinkelser i studiene ber vi deg oppsøke studieveileder for studieprogrammet for å få registrert de nødvendige endringene i utdanningsplanen. Avhengig av studieprogrammet vil det i noen tilfeller være behov for å søke om å få disse endringene innvilget.

Bytte av studieprogram

Hvis du ønsker å bytte studieprogram, vil det i mange tilfeller være mulig å søke om overgang mellom studieprogram internt ved UiB. Du kan lese mer om bytte av studieprogram på nettsidene til SV-fakultetet. Utdanningen du har tatt tidligere blir innpasset i det nye studieprogrammet ditt der det lar seg gjøre.

Vær oppmerksom på at du i noen tilfeller må søke om nytt opptak gjennom Samordna Opptak.