Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møteplan for fakultetsstyret

Møteplaner for fakultetsstyret:

Møtested er 9. etg. i Lauritz Meltzers hus og møtetid: kl. 10:00 om ikke annet er opplyst. Det tas forbehold om at det kan bli endringer.

Høst 2019

  • 11. september
  • 29. oktober
  • 17. desember

Vår 2020

  • 18. februar
  • 21. april
  • 16. juni

Høst 2020

  • 15. september
  • 27. oktober
  • 15. desember