Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Møteplan for fakultetsstyret

Møteplaner for fakultetsstyret:

Møtested er 9. etg. i Lauritz Meltzers hus og møtetid: kl. 10:00 om ikke annet er opplyst. Det tas forbehold om at det kan bli endringer.

Vår 2021

  • 16. februar
  • 20. april 
  • 15. juni 

Høst 2021

  • 14. september
  • 26. oktober
  • 14. desember

Vår 2022

  • 15. februar
  • 19. april
  • 14. juni