Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Aktuelt

Stein Rokkan Memorial Lecture 2009

Den polsk-amerikanske statsvitaren Adam Przeworski er årets Stein Rokkan-førelesar. Førelesinga finn stad 1. oktober kl 1415-1600 i Egget, Studentsenteret.

Adam Przeworski er professor ved New York University og ein av dei mest sentrale teoretikarane innan demokratiteori, demokratiske samfunn og politisk økonomi. Han har skrive fleire bøker og artiklar om sentrale tema innan statsvitskapen. Meir om Przeworski