Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Pristildeling

Meltzerpris til Sveinung Sandberg

Sandberg er forsker ved Sosiologisk institutt. - Dette er en anerkjennelse av sosiologimiljøet i Bergen. Her er det et høyt faglig nivå og lett å få inspirasjon, sier Sandberg til På høyden.

SVeinung Sandberg (32) og Daniel Lokshtanov (26) fikk årets Meltzerpris for yngre forskere.

Meltzerprisen for yngre forskere ble delt ut på Hotell Norge under den årlige middagen på grunnlegger Lauritz Meltzers fødselsdag 8 mars. Årets to vinnere mottar i tillegg til heder og ære 100 000 kroner hver.

Sandberg tar i sin forskning opp sentrale sosialpolitiske spørsmål om ungdommer og etniske minoriteter i gatebaserte rusmiljøer. Temaene har vært kriminell gatekultur, marginaliseringsprosesser for sårbar ungdom, rekruttering til tyngre rusmisbruk, salg av narkotaika og vold. Relasjoner til hjelpeapparat og velferdsstat samt betydningen av populærkultur har også vært sentralt i hans forskning, heter det i omtalen.

Les mer om årets unge prisvinnere i På høyden