Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Utveksling viktig for jobbmuligheter

Tema for årets første møte i arbeidslivspanelet var blant annet i hvilken grad et opphold i utlandet har betydning når du søker jobb.

Hovedinnhold

Arbeidslivspanelet ved SV-fakultetet ble opprettet våren 2011.  Siden den gang har flere studierelevante saker blitt drøftet. Denne gangen diskuterte panelet viktigheten av internasjonalisering når det gjelder å søke seg til arbeid etter studiene.

Det å ha studert i utlandet er udelt positivt i følge arbeidslivspanelet. Det viktigste utbyttet er ikke alltid det faglige, det kan være vel så viktig å ha utviklet språk- og kulturkompetanse, samt å ha vist at man har initiativ, nysgjerrighet og selvstendighet til å utforske verden.

En viktig kompetanse i dagens arbeidsmarked er å kunne presentere, skrive og formulere seg godt på engelsk. De fleste skriver i CV-en at de snakker engelsk flytende, men et utvekslingsopphold dokumenterer at man mestrer dette. Det å kunne tysk ble også trukket frem. Dette er et viktig handelsspråk og tyskkunnskapen i Norge er synkende.