Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
utdanning

Fakultetet har fått arbeidslivspanel

Det første møtet i arbeidslivspanelet viser at SV-studentene bør trenes i å formidle egen kunnskap og stole mer på egen faglige kompetanse.

Niels Geelmuyden uttalte en gang at i det offentlige rom ropes det alltid etter en lege når noen får et illebefinnende, men det ropes aldri etter en statsviter for noe som helst. For høyt utdannende samfunnsvitere uten en klar profesjonsretning, som statsvitere, sosiologer eller medievitere, reiser det seg mange spørsmål ved endt utdanning. Hva skal jeg bli? Hva kan jeg bli? Og hva synes egentlig arbeidsgiverne om det jeg har studert?

 

Hvorfor arbeidslivspanel?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har opprettet et arbeidslivspanel for å finne ut hvordan studentene blir mottatt i arbeidslivet. Første møte ble avholdt 9. mars. Arbeidslivspanelet består av representanter fra NAV, Konkurransetilsynet, Hordaland fylkeskommune, Adecco, Statoil, Bergens Tidende og Bergen Næringsråd. I tillegg har også studentene og alle instituttene ved fakultetet en fast plass i panelet.

”I tillegg til innsikt i hvordan de samfunnsvitenskapelige fagene blir mottatt i arbeidslivet skal panelet bidra med analyse, input og kommentarer på vår utdanningsportefølje og kunnskapsproduksjon.”, uttaler Olaf H. Smedal, visedekan for utdanning ved fakultetet og leder for panelet. ”Det første møtet viser at det absolutt er behov for et slikt møtepunkt mellom akademia og arbeidslivet. Vi fikk flere tilbakemeldinger som vi vil ta med oss i det videre arbeidet med å forberede våre studenter på arbeidsmarkedet.”

Universiteters bruk av rådgivning fra arbeidsmarkedet i nedsatte organer av denne typen er ikke noe nytt fenomen, men er mindre utbredt i Norge og ved Universitetet i Bergen enn ved andre høyere læresteder. I Danmark er slike organer påbudt ved lov, og ved Økonomisk institutt ved Universitetet i Oslo har tilbakemeldinger fra et slikt panel ført til kursendringer som skal sikre kandidatene kompetanse innenfor kommunikasjon og presentasjon.