Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet fra På høyden

Min inspirasjonskilde: Thor Øivind Jensen

Allerede i barndommen var Thor Øivind Jensen interessert i politikk og samfunnskunnskap. Knut Dahl Jacobsen ga ham ankerfeste i statsvitenskap.

- Det nære samarbeidet med Knut Dahl Jacobsen ga ankerfeste i statsvitenskap og var preget av forsiktig styring og tilrettelegging fra hans side, skriver Thor Øivind Jensen i spalten Min inspirasjonskilde. Koblingen mellom et rettighets-/ forbrukerperspektiv med et sosialvitenskaplig svakstilt-perspektiv var produktiv både teorietisk og empirisk gjennom mange år. Alle de gode samtaler med pasienter, klienter, brukere og praktikere av alle slag ga god trening i å respektere folks håndtering av hverdagens utfordringer.

Nå er han opptatt av styring, demokrati, borgerroller og rettigheter på nye måter i en ny tid. Fremdeles sjarmert av folk og skeptisk til store institusjoner. Ser spennende utfordringer i politikk som formes på nye steder på nye måter. Min siste prosjektidé, (sammen med kriminolog Clifford Shearing) handler om en systematisering av vår felles og individuelle håndtering av ”ting” , fra mat og biler  til kloden og klimaet, det siste den største ting vi bør ta vare på gjennom ulike virkemidler der gammeldags politikk bare er ett og i seg selv utilstrekkelig.

Les hele oppslaget i På høyden