Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Dag Elgesem ny SAMKUL-leder

Dag Elgesem, Institutt for informasjons- og medievitenskap er utevnt som ny leder av programstyret for SAMKUL

Hovedinnhold

Forskningsrådets program Samfunnutviklingens kulturelle forutsetninger (SAMKUL) har som  mål å bidra til ny kunnskap om de kulturelle dimensjonene ved aktuelle samfunnsutfordringer.

Dag Elgesem er professor i IKT og samfunn ved institutt for informasjons- og medievitenskap.  Elgesems forskning fokuserer på normative spørsmål knyttet til informasjonsteknologi, spesielt personvern, demokrati og ytringsfrihet, etikk og internettforskning. Forskningen hans er preget av en sterk  tverrfaglig interesse og er viktig for å lede SAMKUL.

SAMKUL har tildelt midler til 15 prosjekter som starter opp i år.   En ny utlysing er planlagt høsten 2013.  Mer informasjon om SAMKUL