Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Pristildeling

Solomonøyene hedrer UiB-antropolog

Professor Edvard Hviding er tildelt Solomon Islands Medal for sin mangeårige innsats i forsknings- og utdanningssamarbeid med Solomonøyene.

Prisen ble overrakt av generalguvernør Sir Frank Kabui under en seremoni i Honiora 26 november. Tildelingen er en anerkjennelse av Hvidings 25-årige engasjement i forskning og undervisning om Stillehavsregionen generelt og Solomonøyene spesielt.

I begrunnelsen vises det blant annet til at Hvidings arbeid har bidratt til økt forståelse av betydningen og verdien av både naturmiljøet og kulturarven til befolkningen i Marovo Lagoon i Western Province. Han har gitt ut flere bøker på lokale språk, og han har sørget for publisering i åpne kanaler slik at de kan brukes i skoler og landsbyer. På denne måten har han bidratt til å øke innsikten om naturmiljø og kulturarv både lokalt, nasjonalt og internasjonalt.

Hviding har utviklet forskningssamarbeid mellom institusjoner i Solomonøyene og en rekke internasjonale universiteter og museer. Han har også utviklet en fritt tilgjengelig digital database med forskningsmateriale om de vestlige Solomonøyene.

De senere årene har Hviding arbeidet for UNESCO i Marovo Lagoon, et arbeid som tar utgangspunkt i hans bok Environmental Encyclopedia of Marovo Lagoon. Boken blir i disse dager lansert i en digital versjon på Marovo-språket. Nyhetsopplag i Solomon Star

Sterkt Stillehavsforskningsmiljø ved UiB

Edvard Hviding er professor og instituttleder ved Institutt for sosialantropologi. Han leder forskningsgruppen The Bergen Pacific Studies (BPS) Research Group, som ble formelt etablert i 2005. Blant gruppens pågående prosjekt er et fireårig forskningsrådsfinansiert prosjekt om kulturarv og politisk nyskapig i Oceania – Pacific Alternatives: Cultural Heritage and Political Innovation in Oceania. Prosjektgruppen teller 19 forskere med 21 delprosjekt. Flere universitet i Asia, USA og Europa er partnere, i tillegg til British Museum og flere nasjonalmuseer i Stillehavsregionen. Forskergruppen skal studere sammenhenger mellom oppfatninger av kulturarv og framvekst av nye politisk former som svar på utfordringer som blir skapt en global politisk økonomi.

Forskningsgruppen Bergen Pacific Studies står for tiden sentralt i et samarbeid med EU-kommisjonen (DG Development og DG Research) der de ledende europeiske sentre for Stillehavsforskning er bedt om å danne et konsortium for en betydelig bevilgning for oppbygging av policy-relevant forskning for styrking av EUs engasjement i Stillehavslandene. 

Les også oppslag i På høyden