Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyheit frå På høyden

Nye tider for journalistikken

Journalistikken er sett under press og må grunngje sin eksistens. Løysinga er å vise til samfunnskontrakten, meiner professor Martin Eide.

Han leier forskingsprosjektet ”Journalistiske nyorienteringar” som vart starta opp ved Institutt for informasjons- og medievitskap hausten 2010. Målet med prosjektet er å gå myter og etablerte sanningar kring internettet sitt inntog i journalistikken nærare etter i saumane.

Les intervju med Martin Eide i På høyden