Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Direktør ved Vest-Norges Brusselkontor

John Tveit fullførte sin bachelorgrad i europastudier fra Universitetet i Bergen våren 2008. I dag er han ansatt som fungerende direktør ved Vest-Norges Brusselkontor (VNB). Han tror en kombinasjon av personlighet, erfaring, studiebakgrunn og karakterer ble vektlagt da han fikk jobben.

Hovedinnhold

Europastudier ga meg en god plattform i forhold til kjennskap til europeisk historie, institusjonelt rammeverk og beslutningsprosesser i EU, så vel som en god kulturforståelse og innsikt i politiske modeller.

Kan du fortelle om arbeidet som fungerende direktør ved Vest-Norges Brusselkontor og dine viktigeste arbeidsoppgaver i stillingen?

- Vest-Norges Brusselkontor jobber for å synliggjøre regionen Vestlandet som samarbeidspartner for andre europeiske regioner, og skal dessuten være en åpen dør mot EU-institusjonene. Videre skal vi formidle informasjon om det som skjer i EU/EØS av særlig relevans for Vest-Norge, identifisere EU/EØS-program og prosjekter av interesse for regionen og være en kompetansepartner på EU-kjennskap for våre medlemsorganisasjoner.

VNB bidrar til at fylker, kommuner og andre organisasjoner på Vestlandet har en konstruktiv tilnærming til EU-systemet – både i forhold til rammeverk fra EU-siden, men også igjennom europeisk samarbeid. Kontorets tjenester kan innordnes i fire hovedkategorier; informasjon, kompetanseheving, prosjektkunnskap og nettverk.

 

Hva er det beste med jobben, og hva er mest utfordrende?

- Jeg er svært takknemlig for å kunne representere den regionen hvor jeg er født og oppvokst i Europa. I en slik jobb lærer man å kjenne sin region bedre, samtidig som man møter en rekke interessante mennesker fra hele Europa. Det europeiske nettverket åpner for muligheter.

Det kan være utfordrende, men ikke minst veldig lærerikt å jobbe over et bredt spekter av fagfelt. Bestillinger fra Vest-Norges Brusselkontor sine medlemsorganisasjoner omhandler alt fra ungdomsutveksling til energipolitikk.

 

På hvilke måter er studiene i Europastudier relevante for din arbeidssituasjon?

- Europastudier ga meg en god plattform i forhold til kjennskap til europeisk historie, institusjonelt rammeverk og beslutningsprosesser i EU, så vel som en god kulturforståelse og innsikt i politiske modeller.

 

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

- Jeg startet i en traineestilling ved Vest-Norges Brusselkontor etter endt utdanning. Overgangen fra studier til arbeidsliv kjennetegnes ofte av en bratt læringskurve. Dette var også tilfellet for min del. Samtidig ga studiene fra Universitetet i Bergen meg grunnlag for videre utvikling.

 

Hvilke andre ting tror du kan ha vært med å bidra til at akkurat du fikk jobben?

- En kombinasjon av personlighet, erfaring, studiebakgrunn og karakterer ble helt sikkert vektlagt. 

 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

- Vær målbevisst uansett hva du studerer, sett delmål og ha det morsomt underveis!

 

Relevante studieprogram:

 

Tekst: MARIA SØRLIE BERNTSEN

Saken er hentet fra alumnusportalen UiB Alumni. Her kan alle nåværende og tidligere studenter bli medlem.