Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Rådgiver ved EFTA-sekretariatet i Brussel

Katrine Moland Hansen fullførte sin mastergrad i sammenliknende politikk ved Universitetet i Bergen våren 2008. I dag trives hun i jobben som rådgiver ved EFTA-sekretariatet i Brussel (det europeiske frihandelsforbund).

Hovedinnhold

I tillegg til studiene tror jeg at deltidsjobber og ulike verv viser at man har høy grad av arbeidskapasitet og at man er engasjert. Studie- og arbeidsopphold i utlandet er også viktig for å vise tilpasningsevne, språk- og kulturforståelse.

Kan du fortelle om arbeidet som rådgiver ved EFTA-sekretariatet i Brussel? Hva er dine viktigeste arbeidsoppgaver i stillingen?

-Som del av EFTA-sekretariatet er jeg med på å ivareta EØS-avtalen. Jeg er ansvarlig for tekniske handelsbarrierer som omfatter teknisk lovgivning innenfor en rekke produktsektorer. Som en forlengelse av dette er såkalte Mutual Recognition Agreements med tredjeland, deriblant Tyrkia og Canada, også innenfor stillingens ansvarsområde. Denne typen avtaler, som er forankret i Protokoll 12 av EØS-avtalen, gir markedsadgang i EØS for tredjeland innenfor de produktsektorene som er dekket av avtalen. Jeg representerer også EFTA i et teknisk samarbeidsprosjekt, finansiert av EFTA og Europakommisjonen, knyttet til Vest-Balkan og Tyrkia.

 

Hva er det beste med jobben, og hva er mest utfordrende?

-Jobben gir meg anledning til å sette meg inn i mange ulike problemstillinger, lære om EØS og arbeidet i en internasjonal organisasjon. Organisasjonen er  lærerik og dynamisk og jeg samarbeider med mange interessante mennesker. Det er også en stor grad av frihet og selvstendig ansvar i jobben. Det er både utfordrende og interessant å sette seg inn i tekniske og juridiske problemstillinger innenfor diverse sektorer som rangerer fra kjøretøy til marint utstyr.

 

Du fullførte en mastergrad i sammenliknende politikk våren 2008. På hvilke måter er studiene relevante for din arbeidssituasjon?

-Tema for masteroppgaven var hindumuslimsk konflikt i to delstater i India, som jo ikke er direkte relevant rent tematisk. Likevel er den analytiske tilnærmingen jeg har tilegnet meg gjennom studiene verdifull, og metoden og erfaringen fra feltarbeid i India viktig i et internasjonalt miljø der nettverksbygging er en naturlig arbeidsform. Jeg har også en bachelorgrad i religionsvitenskap, og har hatt studieopphold i Chile og India. Jeg har også en del fag fra HF som gir breddekunnskap.

 

Hva var din første jobb etter endt utdanning? Hvordan opplevde du overgangen fra studiene til arbeidslivet?

-Min første jobb var som rådgiver ved NHO Brussel. Jeg hadde studert lenge så jeg var veldig klar for en jobbtilværelse. NHOs Brussel er et lite kontor, men en del av et internasjonalt og dynamisk miljø. Stillingen ga meg muligheten til å tilegne meg kunnskap om næringslivet og EU, samtidig som jeg hadde mine ansvarsområder som jeg skulle dekke. Man må tilegne seg og bearbeide en jevn strøm av informasjon og analysere denne, noe som gjør at overgangen fra studiehverdagen ikke nødvendigvis blir så stor.

 

Hvilke andre ting tror du kan ha vært med å bidra til at akkurat du fikk jobben?

-I tillegg til studiene tror jeg at deltidsjobber og ulike verv viser at man har høy grad av arbeidskapasitet og at man er engasjert. Studie- og arbeidsopphold i utlandet er også viktig for å vise tilpasningsevne, språk- og kulturforståelse. I tillegg til formell utdanning og annen erfaring tror jeg at dette var viktig for at jeg fikk min første jobb i NHO Brussel. Arbeidet og erfaringen fra NHO var nok viktigst for å få jobb i EFTA, men utdanningen min er også relevant.

 

Har du noen tips til ferske studenter som tenker på jobbmuligheter etter studiene?

-Mitt tips vil være å prøve å tenke litt bredere enn at man skal jobbe med det eksakte tema man skrev masteroppgave om, men heller tenke på den kunnskapen som er overførbar til andre kontekster. Man bør være villig til å reise til utlandet og ikke forvente at absolutt alle oppgavene i en jobb skal være like interessante. Dette gjelder spesielt i ens første jobb etter studiene.

 

Relevante studieprogram:

 

TEKST: MARIA SØRLIE BERNTSEN

 

Saken er hentet fra alumnusportalen UiB Alumni. Her kan alle nåværende og tidligere studenter bli medlem.