Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret 2017 - 2021

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og ansettelse i faste vitenskapelige stillinger.

Styreleder/dekan:  professor Jan Erik Askildsen

Nestleder/prodekan: professor Ragnhild Muriaas

 

Gruppe A:

Professor  Marit Skivenes

Professor Ole Johnny Olsen

Professor Kristine Jørgensen

Varamedlemmer: professor Kristin Strømsnes, professor Pål Davidsen, førsteamanuensis Frode Guribye, professor Ann Nilsen og professor Tone Bringa

 

Eksternt medlem

Professor Anne Julie Semb, UiO

Varamedlem: forskningsdirektør Svenn-Åge Dahl,SNF

 

Gruppe B: (2019-2020)

Stipendiat Nina Serdarevic

Varamedlem: stipendiat Halvard Jansen

 

Gruppe C:

Overingeniør Terje Thue

Varamedlemmer: seniorkonsulent Jannicke Lervik-Kristensen og seniorkonsulent Siv Midthassel

 

Gruppe D: (2019-2020)

Student Johan Wold

Student  Karoline Foss

Varamedlemmer: Johnny Bjånesøy og Caroline Nicoma