Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret 2017 - 2021

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og ansettelse i faste vitenskapelige stillinger.

Styreleder/dekan:  professor Jan Erik Askildsen

Nestleder/prodekan: professor Ragnhild Muriaas

 

Gruppe A:

Professor  Marit Skivenes

Professor Ole Johnny Olsen

Professor Kristine Jørgensen

Varamedlemmer: professor Kristin Strømsnes, professor Pål Davidsen, førsteamanuensis Frode Guribye, professor Ann Nilsen og professor Tone Bringa

 

Eksternt medlem

Forskningsdirektør Svenn-Åge Dahl, SNF 

Varamedlem: Professor Toril Aalberg, NTNU

 

Gruppe B: (2020-2021)

Postdoktor Ingar Kyrkjebø Haaland

Varamedlem: stipendiat Ruben Mathisen

 

Gruppe C:

Overingeniør Terje Thue

Varamedlemmer: seniorkonsulent Jannicke Lervik og seniorkonsulent Siv Midthassel

 

Gruppe D: (2020-2021)

Student Kjersti Sollund Hegsbro

Student Bjørn Helge Sandblåst

Varamedlemmer: Amalie Vikne Knutsen og Håvard Rørtveit