Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Fakultetsstyret 2021 - 2025

Fakultetsstyret er fakultetets øverste styringsorgan, og ledes av dekanen. Styret har ansvar for strategi- og handlingsplaner, budsjett, regnskap og ansettelse i faste vitenskapelige stillinger.

Hovedinnhold

Styreleder/dekan:  professor Jan Erik Askildsen

Nestleder/prodekan: professor Siri Gloppen

 

Gruppe A:

Professor  Leif Ove Larsen

Professor Kjell Erik Lommerud

Professor Ann Nilsen

Varamedlemmer: professor Elisabeth Ivarsflaten, professor Ståle Knudsen, førstelektor Iselin Åsedotter Strønen, professor Johannes Hjelbrekke

 

Eksternt medlem

Førsteamanuensis Helle Samuelsen, Antropologisk institutt, Københavns Universitet

Varamedlem: Forskningsdirektør Svenn-Åge Dahl, SNF

 

Gruppe B: (2020-2021)

Mathea Loen

Varamedlem: stipendiat Halvard Sandvik Jansen

 

Gruppe C:

Rådgiver Hanne Widnes Gravermoen

Varamedlemmer: seniorkonsulent Adrian Kjær, senioringeniør Erla Kathrine Løvseth og seniorkonsulent Jannicke Lervik

 

Gruppe D: (2020-2021)

Student Jakop Kjellstad

Student Ingrid Wågen

Varamedlemmer: Sigurd Meklenborg-Salvesen og Mira-Elena Ågotnes Seilen