Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
News

Nye prosjekter fra FRIHUMSAM

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har fått fire prosjekter gjennom FRIHUMSAM og Fellesløftet

Hovedinnhold

Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er en åpen, nasjonal konkurransearena som omfatter alle fag.  FRIPRO skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning.  Det er svært stor konkurranse om FRIPRO midlene som lyses ut av Forskningsrådet en gang i året.  Ved søknadsfristen 29. mai 2013 ble det levert mer 1200 søknander til de tre ordningene FRIMEDBIO (medisin, helse og biologim FRINATEK (matematikk, naturvitenskap og teknologi) og FRIHUMSAM (humaniora og samfunnsvitenskap) i 2013.     I kategorien FRIHUMSAM ble det levert 368 søknader. 

En ny søknadskategori i 2013 var unge forskertalenter som retter seg mot forskere som er tidlig i sin forskerkarriere.  Søkeren må være 39 år eller yngre.  Finansieringen av prosjektene for unge forskertalenter omfatter midler fra FRIPRO og midler fra Fellesløftet som er et spleiselag mellom alle universitetene og Forskningsrådet.

Ved tildelingen av FRIHUMSAM midler i desember 2013 ble fikk Det samfunnsvitenskapelige fakultet innvilget prosjekter til to etablerte forskere:

  • Siri Gloppen,  Institutt for sammenliknende politikk:  Sexual and Reproductive Rights (SRR) Lawfare: Global battles over sexual and reproductive rights, driving forces and impacts
  • Kathinka Frøystad, Institutt for sosialantropologi:  Indian cosmopolitan alternatives: Ritual intersections and the proscription of religious offense

31. januar 2014 ble det kunngjort at to unge forskertalenter ved fakultetet får bevilgning til prosjekter gjennom Fellesløftet:

  • Alf Gunvald Nilsen, Sosiologisk institutt:   Democratizing Indian Democracy? Social Movements and the State in India: Towards a New Research Agenda
  • Helle Sjøvaag, Institutt for informasjons- og medievitenskap:  Diversity in the Norwegian News Media Landscape: A Hybrid Model for Evaluating Media Policy

Dekan Knut Helland ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet sier at tildelingen til disse prosjektene er en stor oppnåelse fagmiljøene ved fakultet.    De tildelte prosjektene representerer fire av instituttene ved fakultetet og dette markerer bredde og kvalitet i våre fagfelt, sier Knut Helland.

 

Informasjon om tildelinger fra FRIHUMSAM i desember 2013

Informasjon om tildelinger fra Fellesløftet