Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Åpen dag

Åpen dag for samfunnsfagene

Det samfunnsvitenskapelige fakultetet inviterer til Åpen dag for elever fra ungdoms- og videregående skoler, folkehøyskoler og andre interesserte.

Lauritz Meltzers hus og John Lunds plass 
Foto:Marius E. Hauge
Copyright: UiB
Lauritz Meltzers hus og John Lunds plass Foto:Marius E. Hauge Copyright: UiB

Det vil bli korte faglige foredrag fra fagmiljøene våre om aktuelle samfunnsutfordringer. Mellom foredragene kan du snakke med studieveilerne og få informasjon om studieprogrammene vi tilbyr. 

 

09:30-11:00: Stort auditorium

Klima og energi 

Klimautfordringene gjør det nødvendig å fremskynde omstillingen til bærekraftige og fornybare energikilder. Samfunnsfagene studerer hvordan sosiale forhold både hindrer og skaper muligheter for denne omstillingen. Hvilke klimatiltak vil være de mest effektive? Hvilke effekter har energiutvinning på lokalsamfunn? Hvilke holdninger har befolkningen til klimapolitikk? Hvordan skaper vi byer og steder som legger til rette for bærekraftig energibruk?

  • Energiomstillingen er nå! Om byene og geografien sin rolle, Håvard Haarstad, forsker ved Institutt for geografi
  • Globalisering, energi og samfunnsansvar, Ståle Knudsen, forsker ved Institutt for sosialantropologi

 

13:00-14:00:

Samfunnssikkerhet og krise

Samfunnet vårt står overfor nye trusler og utfordringer. Naturkatastrofer, ekstremvær, svikt i kritisk infrastruktur og terrorisme har store konsekvenser for samfunnet. Vi studerer hvordan myndighetene håndterer slike kriser. Hvilke virkemidler og ressurser har de, hvordan organiserer de seg, og hva skjer i etterkant av store kriser - for eksempel 22. juli? Hvilken betydning har befolkningens tillit til myndighetene, og hvordan avveies ønsket om mer sikkerhet mot demokratiske verdier? Dette er viktige problemstillinger innenfor den statsvitenskapelige organisasjonsforskningen.

  • Offentlig forvaltning, samfunnssikkerhet og krisehåndtering, Lise Hellebø Rykkja, postdoktor ved Institutt for administrasjon og organisasjonsvitenskap
  • I kjølvannet av Charlie Hebdo. Medienes rolle i samfunnet, Camilla Magrethe Tønnevold, stipendiat ved Institutt for informasjons- og medievitenskap 

 

 

Velkommen til Åpen dag torsdag 5. mars 2015!