Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Åpen dag

Vellykket åpen dag

Torsdag 13. mars var det for første gang klart for åpen dag ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Elever fra videregående skole og en folkehøgskole kom på besøk for å få vite mer om studieprogrammene ved fakultetet og om hvordan det er å studere samfunnsvitenskap.

Kommende studenter står inne på SV-bygget og diskuterer mens de venter på at Åpen dag skal begynne.
Foto/ill.:
Hilde Marie Rognås

Hovedinnhold

På Åpen dag fikk elevene en smakebit på hverdagen som student ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Arrangementet bød blant annet på presentasjon av studieprogrammene ved fakultetet, korte faglige foredrag og møte med masterstudenter. – Den viktigste grunnen til å studere samfunnsfag er at man er opptatt av samfunnet vi lever i. I samfunnsfagene er vi interessert i relasjonene mellom mennesker i små og store sosiale fellesskap, sa visedekan Knut Hidle da han ønsket velkommen til Åpen dag.

 

Berit Angelskår, stipendiat ved Institutt for sosialantropologi, holdt et foredrag for elevene om antropologisk feltarbeid i flyktningleirer. Professor Lars Nyre holdt en presentasjon av studieprogrammene og studiehverdagen ved Institutt for informasjons- og medievitenskap; hvor studentene blant annet kan ta emner hvor de utvikler mobilapplikasjoner og har praksis i nyhetsjournalistikk.

 

Møte med masterstudenter og arbeidslivet

På Åpen dag fikk elevene også møte masterstudenter fra alle studieprogrammene ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet. Masterstudentene fortalte om studiehverdagen, faget de studerer, og om overgangen fra å være elev ved videregående skole til å bli student ved universitetet. Hva kan en samfunnsviter arbeide med?

 

Med en utdanning i samfunnsvitenskapelige fag er det mange muligheter i arbeidslivet.Tidligere student Susanne Lier Fagerbakke fortalte om sin vei fra studier til arbeidslivet. Hun har en mastergrad i administrasjon og organisasjonsvitenskap fra Universitetet i Bergen, og arbeider nå i Kreftforeningen. Fagerbakke la vekt på erfaringer fra frivillig arbeid og oppfordret til å engasjere seg ved siden av studiene. Åpen dag ble avsluttet med en omvisning på campus.


Studere samfunnsvitenskap?

Kunne du tenke deg å studere samfunnsvitenskap? Søk opptak til årsstudier og bachelorprogram via Samordna opptak innen 15. april. Studieåret 2014/15 starter i august 2014.