Hjem

Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arbeidslivspanelet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Arbeidslivspanelet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet skal både bidra til mer kunnskap om de samfunnsvitenskapelige utdanningene i arbeidslivet og til større nærhet mellom arbeidslivet og universitetet.

På bakgrunn av økende oppmerksomhet om den samfunnsmessige relevansen av norsk høyere utdanning, og ønsket om styrket dialog med arbeidsmarkedet, opprettet Det samfunnsvitenskapelige fakultet i desember 2010 et arbeidslivspanel.

Arbeidslivspanelet ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet ledes av visedekan for utdanning og møtes normalt tre ganger i året.

Mandat

Arbeidslivspanelet skal være rådgivende for fakultetets ledelse.

Arbeidslivspanelet skal være et diskusjonsforum for fakultetet og eksterne representanter for arbeidslivet.

Arbeidslivspanelets eksterne representanter skal få innsikt i ulike sider av driften ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.

Arbeidslivspanelet skal konsulteres i utdanningsrelevante tema som:

 • Innhold og læringsutbytte i eksisterende og fremtidige studieprogram
 • Hvordan samfunnsvitenskapelige kandidaters kompetanse vurderes og hvordan den kan forbedres og styrkes
 • Samfunnsvitenskapelig utdanningers relevans og etterspørsel i arbeidsmarkedet
 • Andre tema, eksempelvis internasjonalisering i utdanningene,undervisnings- og vurderingsformer, fakultetets alumnitiltak, etter- og videreutdanning, praksisordninger for studenter og kandidater og rekruttering.

Sammensetning

Arbeidslivspanelets sammensetning er som følger:

Eksterne medlemmer

 • Representant, Bergen Næringsråd
 • Anne-Lise Lygre, NAV          
 • Kathrin Jakobsen, Hordaland Fylkeskommune          
 • Andreas Tveito Jørgensen, Konkurransetilsynet
 • Veslemøy Selvik, Manpower
 • Dag Olav Mosevoll, NRK Hordaland

 Fra fakultetet

 Studentrepresentanter

 • Leder for Studentutvalget
 • Representant for fagutvalgene ved fakultetet
 • Leder for Samfunnsviternes arbeidslivsutvalg

Tema

26. oktober 2016Et arbeidsmarked i endring
3. desember 2015 Etter- og videreutdanning  
7. mai 2015Klima, energi og omstilling
3. desember 2014Universitetets og Det samfunnsvitenskapelige fakultets strategisarbeid
28. mai 2014Universitetets og samfunnsfagenes regionale rolle i et scenarisk perspektiv
20. mars 2014Hva er en samfunnsviter?
28. november 2013Dekanatets program, internasjonal studentmobilitet og Massive Open Online Courses (MOOCS)