Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Nyhet

Stort engasjement på Fagkritisk dag

Lurer du på hvor du kan få jobb etter fullført grad? Har du forslag til forbedringer på studiet ditt? Ønsker du å diskutere faglige problemstillinger i en sosial atmosfære, og bli kjent med flere i samme studiemiljø? Da kan du delta på Fagkritisk dag på Det samfunnsvitenskapelige fakultet!

Studenter spiser og diskuterer under Fagkritisk dag i Stort auditorium
HYGGELIG: Studentene fikk servert smørbrød sammen med faglig påfyll.
Foto/ill.:
Silje Stenkløv

– Studentene ønsket en undervisningsfri dag der de kunne stille kritiske spørsmål til egen utdanning, reflektere over sin rolle som student og kanskje bli mer bevisste på hvilken rolle de ønsker å fylle i samfunnet etter endt grad, forteller Reber Roald Iversen, leder for Studentutvalget ved SV-fakultetet.

Fagkritisk dag arrangeres årlig av studentene ved SV-fakultetet. Representanter fra yrkeslivet og fagpersoner fra UiB kommer for å forelese og diskutere med studentene. I 2015 ble fagkritisk dag arrangert 5. mars.

 

Praktisk orientert

– Enkelte emner blir nesten presentert som om det er historiefortelling på forelesning, mens dette blir mer praktisk og virkelighetsnært med tanke på jobbmuligheter, sier Christer Flatøy, som studerer på andre semester på adm.org.

Carolyn Valle, som studerer sammenliknende politikk på andre semester, har møtt opp fordi hun synes det er interessant med bistand, særlig med tanke på «nord-sør-perspektivet».

– Jeg synes det er interessant med en dag der man får mer dybdeinformasjon om temaer som emnene ikke berører så mye, enn på en vanlig forelesning. I tillegg så har man muligheten til å delta på foredrag om helt andre temaer, om man vil, sier hun begeistret.

Iversen mener Fagkritisk dag kan fungere som en arena som viser hvor spennende og attraktivt det enkelte studiet er, og hvilke muligheter som venter på studentene der ute.

 

Aktuelle temaer

Studentene kan delta på en rekke arrangementer som tar opp aktuelle temaer for de ulike studieretningene på fakultetet.

– Vi debatterer det vi har gått gjennom på studiet for å få perspektiv på det vi studerer. Det er viktig å få folk mer interessert. Sosiale og faglige arrangementer er viktige for felleskapet, sier Connie Karlsen, fagkritisk ansvarlig i fagutvalget for utviklingsstudier.

Hun har vært med på å planlegge arrangementet «Demokrati og bistand» sammen med fagutvalgene for sammenliknende politikk og administrasjon og organisasjonsteori.

Programmet kunne blant annet by på foredrag om korrupsjon og bistand av Inge Amundsen, seniorforsker ved Chr. Michelsens institutt. Foredraget høstet applaus fra tydelig engasjerte studenter i salen.

Erlend Grønvold, fagkritisk ansvarlig i fagutvalget for sammenliknende politikk, mener at arrangementet tilfredsstiller UiBs akademiske verdier om selvstendig og kritisk refleksjon.                                                             

– Vi er kritiske til bistand som verktøy for demokratiutvikling, sier han.

 

Du kan være med på å arrangere

Iversen peker på at studentene ser på Fagkritisk dag som en nødvendighet, blant annet fordi det kan være med på å videreutvikle studiekvaliteten.

– Fagkritisk dag har blitt en institusjon for studentene, som vi setter stor pris på. En får stor frihet til å engasjere seg og sette ting på dagsorden. Det er viktig å huske at alle kan delta. Mikrofonen er «up for grabs»!

Han understreker at alle studenter ved SV-fakultetet kan være med på å planlegge fagkritisk dag.

– Hvis du har en idé, kan du kontakte ditt fagutvalg, sier han.

Carlsen mener det er viktig å engasjere seg i sitt respektive fagutvalg, og sier at man får mye igjen for det.

– Dager som dette gir oss ansvar som studenter. Vi må planlegge, være selvstendige, og ta kontakt med arbeidslivet og forskere. Dette er gode erfaringer som har mye å si for videre karriere, sier hun.