Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Samarbeid med Amalie Skram videregående skole

Det samfunnsvitenskapelige fakultet har en avtale med Amalie Skram videregående skole om samarbeid innenfor samfunnsfagene. Samarbeidsavtalen ble inngått våren 2014 og trådte i kraft da skolen åpnet høsten 2014.

Hovedinnhold

Målsetting

  • Stimulere til interesse for samfunnsfagene blant elever, studenter og lærere.
  • Samarbeide om lærerutdanningen ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet.
  • Skape faglige møtepunkter for lærere og vitenskapelig ansatte.

 

Hva består samarbeidet i?

Fakultetet og kontaktpersoner ved Amalie Skram møtes jevnlig i en prosjektgruppe. Prosjektgruppa har ansvar for å utarbeide og gjennomføre samarbeidstiltak, f.eks. faglige foredrag for elever ved Amalie Skram vgs, samarbeid om og deltakelse i forskning, etterutdanningstilbud for lærere osv.

 

Hvilke aktiviteter har blitt gjennomført så langt?

Fra høsten 2014 har det blitt gjennomført flere faglige foredrag for elever på forskjellige alderstrinn ved Amalie Skram videregående skole. Vårt første fellesarrangement var et foredrag i forbindelse med grunnlovsjubileet med professor Frank Aarebrot ved Institutt for sammenliknende politikk. Siden har vi hatt foredrag om oljesandutvinning med stipendiat Tarje Wanvik og om vannets rolle i moderne historie med professor Terje Tvedt fra Institutt for geografi.

I tillegg har elever ved Amalie Skram vgs vært knyttet til uttesting av undersøkelser i prosjektet Medborgerpanelet. Elevene har prøvd ut spørreundersøkelsene før de har blitt sendt ut til det ordinære panelet, og skolen har siden fått tilgang på data fra testundersøkelsen for videre arbeid med blant annet analyse og funn.