Hjem
Det samfunnsvitenskapelige fakultet
Studier ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet

Hvorfor velge samfunnsfagene?

Det samfunnsvitenskapelige fakultet tilbyr blant annet interessante faglige utdanninger, engasjerende studentmiljø og spennende karrieremuligheter.

Studenter går til og fra SV-bygget i høstsolen
Foto/ill.:
Leif Skaar