Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Daglig leder i mediebransjen

Anne Jacobsen har hovedfag i medievitenskap og får bruk for kompetansen fra utdanningen sin hver dag.

Hovedinnhold

Jeg hadde en fasinasjon for formidling, og var opptatt av å fortelle viktige historier.

Hva har du studert ved UiB?

Jeg har det som den gang het hovedfag i medievitenskap, også har jeg studert litt informasjonsvitenskap i tillegg.

Hva var det som gjorde at du valgte medievitenskap ved UiB?

Jeg hadde en fasinasjon for formidling, og var opptatt av å fortelle viktige historier.

Hva skrev du hovedfagsoppgave om?

Nå kommer jeg til å virke veldig sær, hehe. Jeg satt i sofaen en dag og så jubileumssendingen av Norge Rundt, og så kom jeg til å lure på hva det er som gjør at dette trauste, satte, langsomme, selbuvottbærende programmet blir oppfattet som god underholdning. Og så bestemte jeg meg rett og slett for å gjøre det til min hovedfagsoppgave. Jeg fant ut at appellen er at det er ufarlig, alle kan se det sammen og det har ingen dyp bakenforliggende betydning. Men, og det var kanskje det viktigste, det løfter frem vanlige mennesker, og gir dermed folk en ukentlig dose av bekreftelse på at ”jeg er ok som jeg er”.

Hva var det beste ved studietiden din ved medievitenskap?

Det var det å bli utfordret og utsatt for utradisjonelle tankesett. I tillegg er det utrolig givende å kunne vie så mye tid til én problemstilling som man gjør med hovedfagsoppgaven, eller masteroppgaven, å kunne utforske mange forskjellige aspekter ved det samme temaet. I tillegg hadde jeg fantastiske veiledere ved Institutt for infomedia, de var strålende. Og selvfølgelig det å knytte bånd som varer livet ut.

Kan du fortelle litt om jobben du har nå?

Nå jobber jeg som daglig leder i de tre klyngeorganisasjonene. Det innebærer å jobbe med samhandling og samarbeid, som er veldig viktig for medieklyngen og Media City Bergens utvikling. I det daglige jobber jeg med innovasjon og utvikling medieklyngen, som nå har vokst til over 80 medlemmer. Det innebærer også at jeg jobber med å koble på forskning fra UiBs sentrale institusjoner, i tillegg til de øvrige utdannings- og forskningsmiljøene i klyngen.

Hvordan bruker du kompetansen din fra UiB?

Jeg jobbet først som journalist og fotograf i to lokalaviser, Aura Avis og Tidens Krav i Midt-Norge. Der var det veldig relevant med bakgrunnen min fra medievitenskap. Etter hvert fikk jeg et jobbtilbud hos Amedia, hvor jeg jobbet med medieanalyse. Da fikk jeg hentet fram hovedfagsteorien min igjen og leste om retorikk igjen for første gang på lenge. Jeg ble værende i Amedia i 10 år, frem til jeg i fjor ble en del av medieklyngen. Der merker jeg at det er en fordel med den varierte erfaringen, medieklyngen består som sagt av mange selskaper som skal samhandle og fungere sammen.

Er det noe du skulle ønske noen hadde fortalt deg da du var ny student?

Jeg burde sikkert ikke si dette, men jeg skulle ønske noen hadde fortalt meg at det ikke var så viktig med de karakterene. Jeg var en skikkelig streber, men det er jo ingen som har spurt om å se de karakterene i ettertid. Jeg satt mye på lesesalen og burde nok tatt meg tid til å ha det mer gøy. Selv spilte jeg i et korps ved siden av studiene, det var det jeg hadde tid til, og det var ikke et studentkorps. Mitt råd til nye studenter er derfor å passe på å også nyte studenttiden, og ta med seg alle elementene ved studiet, prøve ulike emner, utvide nettverket sitt, og benytte seg av mulighetene som studietida byr på.

 

Bergen, 19. September 2016

Intervjuet av: Evelyn Myrå Holmøy