Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
antropologer i arbeidslivet

Seniorkonsulent på Skeivt arkiv

Heidi Rohde Rafto fullførte sin mastergrad i sosialantropologi i 2008. Både metodologien og tematikken fra sosialantropologien er en ressurs for henne i hverdagen på Skeivt Arkiv.

Hovedinnhold

Ta noen selvstendige valg. Våg å tro at måten du gjør det på er bra!

Fullført grad: 2008

Hva har du studert ved UiB?

Jeg har mastergraden min i sosialantropologi, og utenom det har jeg mellomfag i spansk og latinamerika-studier, et grunnfag i medievitenskap og et delfag i verdenshistorie.

Hvorfor ble det sosialantropologi ved UiB?

Det var mange fag som interesserte meg, jeg kunne gjerne tatt master i spansk og latinamerikastudier, eller historie! Men da jeg kom til antropologi så var det som at jeg kom til «min hylle» - det var et fag som engasjerte meg veldig, både personlig og faglig, det dekket mye av mine interesser, og det var grunnen til at jeg valgte å gå videre med det. Feltarbeidet synes jeg også var spennende, det å kunne reise ut og snakke med folk et semester; ikke bare få informasjon gjennom bøker, men også være der ute.

Hva skrev du hovedfagsoppgave om?

Jeg skrev om skeive med innvandrerbakgrunn i Norge. Det var et tema som var ganske nytt da jeg begynte på min masteroppgave, og det var spennende å skrive om noe som var et nytt felt. Organisasjonen Skeiv Verden var akkurat startet det semesteret, de jobber med den samme målgruppen som jeg skrev om, og det hadde ikke vært gjort mye forskning på det fra før. For min del kombinerte denne problematikken to felt som interesserte meg veldig, både kjønn og seksualitet, og etnisitet og migrasjon.

Hva er det du husker på som best fra studietiden ved sosialantropologi og UiB?

Det beste var da jeg begynte på mastergraden. Vi var veldig mange studenter på grunnfag, og ganske mange på mellomfag, men på master var vi en mindre gruppe, kanskje 15-20 stykker.  Det ble en helt annen opplevelse, og vi ble godt kjent med hverandre. Vi hadde en kollokviegruppe på 8 stykker som fulgte hverandre gjennom hele mastergraden, det var veldig spennende å jobbe – ikke bare med min egen oppgave, men også å følge deres prosjekter hele veien, selv om vi kanskje fullførte til litt ulike tider.

Hvilken stilling har du i dag og hva jobber du med?

Jeg jobber som seniorkonsulent på Skeivt Arkiv. Det er et senter som ble startet i 2014, og jobber med å samle inn, bevare og formidle skeiv historie, altså historien til homofile, lesbiske, bifile og transpersoner i Norge. Det er et nytt arbeid, det er ingen som har gjort denne jobben før. Det finnes museer for samisk historie, kvensk historie, jødisk historie, men ingen har tidligere gjort noe lignende for skeiv historie. Så vi driver gründerarbeid, og det gjør det veldig spennende.  Folk kontakter oss, kommer med materiale, det er tidsskrifter og bøker, det er arkiver fra organisasjoner og privatpersoner.

Hvordan bruker du kompetansen din fra sosialantropologi i jobben din?

Jeg føler jeg bruker min kompetanse hver dag. Jeg har jo skrevet en masteroppgave innenfor kjønn og seksualitet, og det er jo det jeg jobber med hver dag, så jeg får virkelig brukt utdanningen. Og når det gjelder metodikk så er muntlig historie en veldig sentral del av det Skeivt Arkiv driver med. Vi samler inn livshistorier til mennesker som har en historie å fortelle. Gjerne folk som har levd en stund og som levde i en tid da det var helt annerledes å være skeiv, og har mye nyttig kunnskap som ikke nødvendigvis er skrevet ned. Jeg har også jobbet med muntlig historie, eller intervjuer, som del av feltarbeidet mitt, så det er metodikk jeg kjenner.

Er det noe du kunne tenke deg at noen fortalte deg da du var ny student?

Ja, masse! Spesielt overgangen fra lavere grad til mastergrad. Man er jo vant til å lese pensum, og skrive om det på eksamen, det har vi gjort i mange år på skolen, og du gjør det også på lavere grads studier. Men så er det noe helt annet når du kommer på mastergrad og skal drive med forskning. Det er en helt annen måte å jobbe på, å skrive på, som jeg var veldig uforberedt på da jeg kom dit. Jeg skulle gjerne ha hatt mer veiledning om selve måten å arbeide på. Nå finnes det kurs i akademisk skriving, det hadde ikke vi, det ville jeg gjerne hatt. Oppsøk gjerne noen som har gjort dette før, vær aktive i forhold til veiledere i en tidlig fase. Jeg leste mange masteroppgaver, for å kartlegge hvordan man gjør dette, på et vis. Men på antropologi er dette en utfordring fordi folk gjør ting så utrolig forskjellig! Det er en personlig «touch» i alle masteroppgaver som gjør det litt vanskelig å finne sin vei...  Men ta noen selvstendige valg. Våg å tro at måten du gjør det på er bra!

 

Bergen, 23. september 2016

Intervjuet av: Evelyn Myrå Holmøy