Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Systemkonsulent i Grieg Star

Kristian Ellingsen Aamodt fullførte sin bachelorgrad i kognitiv vitenskap i 2010, og fikk etter endt bachelorgrad et vikariat i Grieg Star, hvor han i dag er fast ansatt som systemkonsulent.

Hovedinnhold

Jeg har fått bruk for det jeg lærte om systemer og databaser og lignende, men kanskje det viktigste er det man lærer på universitet om å angripe problemer. Det var mye oppgave- og problemløsning på studiet, og det er det på jobb også.

Hva har du studert ved UiB?

Jeg startet på bachelor i litteratur, men jeg byttet etter ett semester til bachelor i kognitiv vitenskap som jeg fullførte i 2010.

Hvorfor ble det kognitiv vitenskap ved UiB?

Det var en IT-utdannelse som virket mer spennende enn de andre. Den inkluderer både programmering og systemdrift som du har i de vanlige IT-studiene, i tillegg til noe filosofi, psykologi og lingvistikk.

Du har ikke skrevet bacheloroppgave, men i stedet viet siste året av bacheloren til spesialisering. Kan du fortelle litt om det?

Graden min er lagt opp til at man tar to år med kognitiv vitenskap og en spesialisering siste året. Hvis jeg ville gå videre med IT kunne jeg velge mellom informasjonsvitenskap eller informatikk. Jeg valgte informasjonsvitenskap fordi informatikk blir for mye programmering og matematikk for min del, mens jeg ville heller jobbe med kunstig intelligens, systemer og databaser.

Hvor jobber du nå?

Jeg jobber i en intern IT-avdeling i et shippingselskap her i Bergen. Jeg er med på å drifte interne systemer og å gi brukerstøtte til ansatte.  Jeg er også delaktig i intern utvikling og gjennomføring av ulike prosjekter. Det er en variert og interessant jobb.

Hvordan får du brukt kompetansen din fra UiB?

Jeg har fått bruk for det jeg lærte om systemer og databaser og lignende, men kanskje det viktigste er det man lærer på universitet om å angripe problemer. Det var mye oppgave- og problemløsning på studiet, og det er det på jobb også.

Hva var det kjekkeste med å være student ved UiB?

I tillegg til å lære nye ting, var det kjekkeste med å være student å være aktiv frivillig ved siden av studiene. Jeg var med i Samfunnet nesten hele studietiden. Der var jeg hovedsakelig med i PR-komiteen, blant annet som web-ansvarlig og leder for PR-komiteen. Jeg jobbet med promotering, nettsiden og noe presse.

Det er lærerikt og nyttig å samarbeide med folk som studerer noe annet enn deg og som har andre interesser og egenskaper. Du får mer ut av studietiden av å engasjere deg frivillig enn å isolere seg på lesesalen.

Har du noen tips til nye studenter?

Det må være å engasjere seg i en frivillig organisasjon. Det var veldig verdifullt og nyttig for meg. Det er mange ulike organisasjoner og man bør orientere seg før man velger en, for da blir man gjerne værende i lengre tid.

Et annet tips er å ikke være redd for å bytte studium hvis du skjønner at det du valgte ikke er passende for deg.

Til sist vil jeg drepe myten om at man må ha mastergrad for å få en relevant jobb. Hvis du er skolelei og umotivert etter bachelor kan det være bedre å begynne å jobbe.