Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Webutvikler i ABAX

Jan Ove Kjærland fullførte sin bachelorgrad i IKT i 2015. Han er fast ansatt hos ABAX som webutvikler og jobber blant annet med å tilrettelegge webløsninger for folk som ikke bruker mye teknologi ellers.

Hovedinnhold

Det beste med studiene var at vi faglig var innom så mye forskjellig, og at man etter hvert faktisk fikk et visst overblikk over en så dynamisk og variert bransje.

Hvorfor valgte du å studere IKT ved Universitetet i Bergen?

Jeg har alltid vært interessert i datamaskiner og hva som får disse til å fungere. Når jeg gikk gjennom de forskjellige programmene ved UiB, var det valgfriheten og mangfoldet av fag ved studiet som fikk meg til å ta den endelige avgjørelsen om å velge IKT.


Dere skriver ikke bacheloroppgave på IKT, kan du si litt om hva dere gjør i stedet?

I de fleste fag er det en eller flere større oppgaver hvor man må vise en høyere forståelse for hva faget omhandler. Hvis man tar i betraktning variasjonen av temaer man er innom i løpet av studiet, mener jeg dette kan være like mye verdt som en bacheloroppgave!


Hva var det beste ved studietiden din ved IKT?

Rent faglig så var det nettopp det at vi var innom så mye forskjellig, og at man etter hvert faktisk fikk et visst overblikk over en så dynamisk og variert bransje. Utover dette skal det gis skryt til de mange studentorganisasjonene ved fakultetet og studentmiljøet ellers som sørget for at det alltid var noe å finne på - spesielt gjennom SV-revyen, hvor jeg møtte mange av de som ville vise seg å være mine nærmeste venner gjennom studietiden.


Hva jobber du med nå?

I dag jobber jeg som webutvikler hos ABAX Bergen, hvor vi utvikler og leverer webløsninger til bygg- og anleggsbransjen. Grovt sett går oppgavene mine ut på utforme og implementere løsninger som i en ende hjelper de ansatte ute i felten med dokumentasjon og innrapportering av arbeid, og i andre enden fremstille denne informasjonen på en fornuftig måte for de som sitter på kontoret og skal planlegge fremdriften av prosjektene. I praksis betyr dette samtaler med kunder, design av brukergrensesnitt, og selvsagt en hel del programmering. Her er det stort fokus på design for mobile enheter og særlig med tanke på personer som gjerne ikke bruker mye teknologi ellers.


Hvordan får du bruk for kompetansen din fra UiB i jobben din?

Selv om studier og arbeidsliv er to helt forskjellige ting, la utdanningen min hele grunnlaget for arbeidet jeg gjør i dag. Prinsippene man lærer under de forskjellige kursene i programmering er de samme selv om man i arbeidslivet gjør ting ved bruk av helt andre teknologier. Dessuten tror jeg man i mye hyppigere grad opparbeider seg en evne til å se på oppgaver fra ulike perspektiv ved å regelmessig oppfordres til å stille spørsmål ved det man lærer. Det er en evne jeg får bruk for hver dag, enten det gjelder å forstå kundens behov eller om det er tekniske utfordringer der det gjelder å vurdere hvilke løsninger man er best tjent med å implementere.


Har du noen tips til nye studenter?

Vær aktiv og engasjert også utenfor forelesningene. Hvis målet er å etter hvert få seg en jobb IT-bransjen hjelper det utrolig mye å ha kjennskap til hvordan ting fungerer også utover det akademiske. Spesielt i dette feltet hvor ny teknologi kommer og går før man vet ordet av det, er det nødvendig å gjøre en innsats i forhold til å holde seg oppdatert. Bedriftspresentasjoner og egne prosjekter – gjerne sammen med andre - er en veldig god kilde til økt forståelse og perspektiv!

 

Bergen, september 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy