Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
KARRIEREVEIER

Rådgiver ved Oslo Universitetssykehus

Ole Moland fullførte sin mastergrad i samfunnsøkonomi i 2015. Det var et års opphold i Zambia som vekket interessen for å forstå økonomiske sammenhenger og hvordan det kan ha seg at fattigdom er så utbredt.

Hovedinnhold

Vi bruker både kvalitative og kvantitative metoder. Forståelse for tall og økonomiske sammenhenger er viktig.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg er ansatt i Innovasjonseksjonen ved OUS. Vår jobb er å gi støtte til Innovasjons- og endringsprosjekter. Min rolle i dette er å gjennomføre nyttevurderinger. Dvs. kost-nytte, økonomisk simulering, spørreundersøkelser, litteratursøk og lignende for å dokumentere effekter av tiltaket. Hensikten med undersøkelsene er å kunne gjøre endringer underveis i prosjektet etter hvert som man får inn data og lærer. Når prosjektet er over kommer jeg med en endelig beregning og en anbefaling for om endringen/innovasjonen burde endelig implementeres.

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste er alle de interessante prosjektene og spennende menneskene jeg møter. Hensikten med prosjektene er å gjøre hverdagen bedre for pasienter og de som jobber med prosjektene brenner virkelig for å gjøre hverdagen bedre for pasienter og helsearbeiderne. Det er veldig utfordrende å gjennomføre endringer i et så komplekst og gjennomregulert system som et sykehus. En må navigere i et system med mange motstridende interesser og sterke personligheter. Da hjelper det å basere påstander på grundige analyser og beregninger.

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg får brukt utdannelsen min stort sett daglig. Vi bruker både kvalitative og kvantitative metoder. Forståelse for tall og økonomiske sammenhenger er viktig. Særlig ofte bruker jeg det jeg lærte under arbeidet med masteroppgaven: å drive et prosjekt og å kunne formulere meg presist.

Hva var det som gjorde at du valgte økonomi ved UiB?
Jeg tok først en bachelor i Sammenlignende Politikk. Men etter et år i Zambia følte jeg at jeg manglet forståelse for økonomiske sammenhenger. Hvordan kunne det ha seg at så mange smarte hardtarbeidende folk var så fattige? Da jeg kom hjem startet jeg på samfunnsøkonomi.

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Jeg følte jeg hadde enorm utvikling. Fra et semester til det neste var det plutselig helt nye fag jeg behersket. Jeg møtte veldig mange bra folk. Fortsatt er mange av mine nærmeste venner tidligere studiekolleger.

 

Bergen, 18. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy