Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Kommunikasjonssjef i Tide AS

Lubna Jaffery leverte masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2007. Oppgaven handlet om samfunnssikkerhet og beredskap, et tema som også er nyttig i jobben hos Tide. Organisasjonsvitenskapen får hun også bruk for i utarbeiding og forankring av rutiner.

Hovedinnhold

I jobben med å forankre prosesser er organisasjonsvitenskap sentralt.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg har ansvar for både intern og ekstern kommunikasjon i selskapet. Det vil si at jeg jobber med mye forskjellig, alt fra mediekontakt, finansiell kommunikasjon, intranett og kommunikasjon ut mot sjåførene våre. I tillegg jobber jeg også med myndighetskontakt.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er at den er variert og ingen dager er like, selvsagt kan også dette være utfordrende med tanke på forutsigbarhet. Og ikke minst alle de flotte ansatte vi har i Tide som jeg får møte i jobben sin som har et brennende engasjement for å frakte folk til skole, jobb og fritidaktiviteter. Mediehverdagen kan være krevende med tanke på at hendelser utspiller seg i "sanntid" og at mange vil ha svar på hva som skjer med en gang, til tross for at det kan ta noe tid å få frem fakta.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg får brukt mye forskjellige ting. Masteroppgaven jeg skrev om samfunnsikkerhet og beredskap kan jeg bruke når vi jobber med beredskap i Tide. Forståelsen av samfunnstrukturere og demokratiske organ er viktig når det kommer til myndighetskontakt. Og i jobben med å forankre prosesser er organisasjonsvitenskap sentralt.

 

Hva var det som gjorde at du valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Jeg vil si interessen for samfunnet rundt meg og de strukturene som former samfunnet.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Det må være selvstendigheten og de fine folkene jeg traff.

 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student?

At alt ordner seg, at det ikke er vits i å stresse, og at du kommer til å skjønne mye bare du gir det litt tid.

 

Bergen, 21. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy