Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
antropologer i arbeidslivet

Sysselsettingskonsulent på New Zealand

Karstein Noremark fullførte sin mastergrad i sosialantropologi i Bergen i 2010. Han skrev masteroppgaven sin på engelsk, noe som var en fordel etter at han selv flyttet til engelskspråklige New Zealand for å arbeide.

Hovedinnhold

Antropologistudiet gav meg et godt innblikk i alternative måter å leve på. Dette har gitt meg et godt grunnlag for å opptre reflektert i møter med andre, og til å bevisstgjøre meg over egne fordommer.

Fullført grad: 2010

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

Jeg jobber for en NGO som heter Workwise. Arbeidet mitt går ut på å veilede folk i hvordan de kan returnere til arbeidslivet. De fleste av menneskene jeg veileder har, eller har hatt, psykiske helseplager. Jeg kommuniserer også med ulike arbeidsgivere for å åpne opp for rekrutteringsmuligheter, og følger opp folk på arbeidsplassen.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?

Jeg har stor frihet til å administrere og planlegge min egen arbeidsdag, noe som muliggjør at jeg kan være tilgjengelig for folk på kort varsel når det trengs. Jeg føler meg også priviligert ved at jeg kan få et innblikk i ulike menneskers historier, og bistå med inspill som gjør at de kan finne en vei tilbake fra en vanskelig situasjon.

Det mest utfordrende med jobben er å legge den til side når jeg kommer hjem!

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?

Antropologistudiet gav meg et godt innblikk i alternative måter å leve på. Dette har gitt meg et godt grunnlag for å opptre reflektert i møter med andre, og til å bevisstgjøre meg over egne fordommer. Begge deler er viktige egenskaper når man jobber med utsatte grupper.

Erfaringer fra feltarbeidet utviklet min evne til å lytte, og masteroppgaven gav meg en grunnleggende erfaring i å skrive ned og organisere informasjon og kunnskap. Siden jeg bor og jobber på New Zealand, har det for min egen del vært til god hjelp at jeg leste en haug med engelskspråklige artikler, og skrev masteroppgaven min på engelsk.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv? Har du noen tips til nåværende studenter?

Overgangen var ikke særlig brå i mitt tilfelle - jeg gikk rett fra studier til en seminarlederrolle ved Institutt for sosialantropologi. Den muligens største utfordringen var å jobbe strukturert og være konsistent. Som student hadde jeg en tendens til å følge "skippertaksmetoden", noe som ikke fungerer like bra i abeidslivet.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?

Som så mange andre så "falt" jeg på en måte litt inn i studiet. Mitt første møte med sosialantropologi var i et forberedende kurs jeg tok på NTNU etter at jeg hadde hoppet av sivilingeniørstudiene. Jeg hadde alltid vært interessert i andre samfunn og inntrykk, og det var definitivt en a-ha opplevelse for meg at jeg kunne studere noe som jeg virkelig brant for. Det var ingen vei tilbake etter det.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?

Det sosiale studielivet topper vel listen. Det var ganske spesielt og unikt å studere på et institutt som ligger så og si midt i en by, og det føltes som om det alltid var noe som skjedde i omgivelsene - studierelatert eller ikke. Jeg syntes også det var fantastisk å kunne dra på utvekslingsopphold for så å komme tilbake til "trygge" omgivelser igjen og dele erfaringer med andre.

Har du noen tips til studenter i dag?

Mitt tips (som jeg ikke kan hevde å ha fulgt selv) vil være å strukturere studiehverdagen som en arbeidsdag - i alle fall hvis du har som mål å finne deg en 9-5 jobb i etterkant.
 

Og - reis på utveksling!

 

Bergen, 25. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy