Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Konserndirektør i Beerenberg Corp.

Gro Hatleskog leverte sin hovedfagsoppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 1985. Siden har hun skaffet seg 20 år med ledererfaring, hovedsakelig innen HR. "Etterhvert som jeg har vært leder lenge, synes jeg også at det er veldig kjekt å se og ikke minst bidra til at mine medarbeidere utvikler seg og vokser i jobben. Det har jeg stor glede av, og mer etterhvert som årene har gått", sier Gro.

Hovedinnhold

Det jeg har hatt spesiell glede av fra studiene er kunnskapen om organisasjoner og organisasjoners liv, men spesielt det som går på endring og læring som jeg skrev om i min hovedfagsoppgave.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg er leder av enheten Business Support og er medlem av ledelsen i Beerenberg Corp. AS. Selskapet har en omsetnings på ca 2,3 milliarder og ca 1500 ansatte, i tillegg til at vi har et stor antall inleidde. Business Support inkluderer i dag ca 75 mennesker i ulike funksjoner, og vi er en enhet som både er en typisk støttefunksjon og samtidig langt inne i prosjektdriften som er kjernen i selskapets virksomhet.

Min jobb dreier seg om å få enheten til å trekke i samme retning og understøtte selskapets drift på en best mulig måte, samtidig som vi er opptatt av å være i forkant på våre ansvarsområder. Rent konkret bruker jeg mye tid på de lederne som rapporterer til meg, vi diskuterer konkrete oppgaver og hvordan vi skal gripe dem fatt, samtidig som vi også bruker en del tid på posisjonere Business Support slik at vi oppleves som en god støttespiller for ledelsen, prosjektene og andre som samhandler med oss. Selv har jeg mest erfaring fra HR feltet, og bruker også en del tid sammen med selskapets øverste leder og andre i ledergruppen for å finne løsninger og rådgi på aktuelle problemstillinger. I dagens situasjon går mye av tiden min med til de store restrukturerings- og nedbemanningsprosessene som vi står midt oppi. Dette er krevende og viktige oppgaver.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er at jeg opplever at vi gir et viktig bidrag til selskapets drift og utvikling. Jeg har dyktige medarbeidere og en enhet som "vil noe" og står på. Beerenberg har gått gjennom store endringer de årene jeg har jobbet her, og det har vært og er, en veldig spennende reise å være med på. Etterhvert som jeg har vært leder lenge, synes jeg også at det er veldig kjekt å se og ikke minst bidra til at mine medarbeidere utvikler seg og vokser i jobben. Det har jeg stor glede av, og mer etterhvert som årene har gått.

Det mest utfordrende med jobben min er at selskapet er i en bransje der det svinger veldig fort. Kravene til tempo og til å snu seg rundt fort, er svært høye, og det kan være utfordrende å få det til raskt nok og på en god måte. Da er det viktig å være forent om retning og å ha en god og tydelig kommunikasjon. Spesielt sistnevnte er krevende i en organisasjon som vår der ansatte er spredd på ulike prosjekter on og offshore.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Jeg har hatt lederjobber i over 20 år, og da spesielt innenfor HR som også er en vesentlig del av stillingen min i dag, siden Beerenberg er en bemanningsintensiv virksomhet. Det jeg har hatt spesiell glede av fra studiene er kunnskapen om organisasjoner og organisasjoners liv for å si det sånn, men spesielt det som går på endring og læring som jeg skrev om i min hovedfagsoppgave og som alltid og ikke minst i dag, har vært aktuelt.

 

Hva var det som gjorde at du valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Jeg fikk det anbefalt av min svoger som også har hovedfag i adm. org., og erfarte med en gang at det var et fag for meg.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
For meg tror jeg det beste var friheten og det å lære, samtidig som jeg ble kjent med mange kjekke og dyktige mennesker. Spesielt hovedfaget likte jeg godt, tror det dreide seg om å jobbe målrettet mot å fullføre en såpass stor oppgave som det tross alt er, og gleden ved å komme i mål.

 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student?
Mitt inntrykk er at dagens unge har et mye mer bevisst forhold til sine studievalg enn jeg hadde, og jeg har også prøvd å snakke med mine egne barn om dette. Før jeg begynte på adm. org. hadde jeg tenkt å bli lærer, og hadde valgt fag deretter uten at jeg hadde en så tydelig tanke om det. Så det å tenke nøye gjennom sine studievalg, og gjerne bruke tid på å diskutere det enten med foreldre eller en annen som kan være aktuell å rådføre seg med, tror jeg er viktig. Det er store valg som tas i tidlig alder, og ikke like lett å vite hva som er riktig eller galt.

 

Bergen, 28. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy