Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Manager i Accenture

Admir Mesic fullførte mastergraden sin i administrasjons og organisasjonsvitenskap i 2011. Han jobber i dag med IT-systemer, og bruker admorg-kompetansen sin blant annet når han jobber med lovverk og forskrifter, og til å finne konkrete løsninger på komplekse problemstillinger.

Hovedinnhold

For meg har admorg vært mest nyttig i lære om å forstå og bryte ned komplekse problemstillinger og strukturer til håndterlige løsninger.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?

For øyeblikket er jeg prosjektleder og løsningsarkitekt i et prosjekt som har et mål om å levere et IT system til banken (kunden). Mine hovedarbeidsoppgaver er å etablere løsningsdesign og arkitektur av et IT system i et komplekst landskap av ulike institusjoner med både kommersielle og tekniske avhengigheter. Den tekniske delen av jobben min innebærer design, arkitektur, integrasjoner og implementering. Den andre delen og per i dag det største innebærer å lede prosjektet hvor jeg da har ansvar for prosjektøkonomi, kunderelasjon, ressurser og bemanning, tidsplan, og produksjon.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Jobben min er veldig variert. Med 10 år i arbeidslivet (jeg jobbet mens jeg skrev masteroppgaven) har jeg jobbet på flere steder - både i Norge og i utlandet. Jeg har vært innom mange ulike kunder i svært ulike bransjer.

Siden vi som regel jobber med nye teknologier lærer vi stadig noe nytt. Jobben min har høyt tempo. Det er periodevis mye reisning, og det er lange dager.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?  
Man bør akseptere og anerkjenne at det ikke er 1 til 1 forhold mellom Admorg og jobb, det gjelder også andre disipliner fra NHH, BI og NTNU. For meg har admorg vært mest nyttig i lære om å forstå og bryte ned komplekse problemstillinger og strukturer til håndterlige løsninger.

Det er en del lovverk og forskrifter i IT, og noen ganger må man "oversette" juridisk språk til et IT system. I denne sammenheng har jeg dratt god nytte av lærdommen fra admorg.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Lange dager og kvelder på U.Pihl, vennskap og tid med studievenner.

 

Har du noen tips til nye studenter?
Du er ansvarlig for din egen karriere og den starter den dagen starter på admorg. Bygg nettverk men ikke stress, la det være en "organisk" prosess.

 

Bergen 28. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy