Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Prosjektmedarbeider i NCE Maritime Cleantech, Stord

Marte Jensen leverte sin masteroppgave i administrasjon og organisasjonsvitenskap i 2015. Hun startet som trainee i NCE Maritime CleanTech, og etter et år ble hun fast ansatt i samme klyngeorganisasjon.

Hovedinnhold

I løpet av masterstudiet spesielt tilegnet jeg meg en del teoretisk kunnskap om innovasjon, nettverksorganisasjoner og maritim sektor. Slik kunnskap har jeg god nytte av i min jobb

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg begynte som trainee i klyngeorganisasjonen NCE Maritime CleanTech i september 2015. Etter å ha skrevet en masteroppgave om maritime innovasjonsprosjekter, var det relevant og utrolig spennende å få jobbe mer med det temaet. I september 2016 ble jeg fast ansatt som prosjektmedarbeider. Mine konkrete arbeidsoppgaver er en blanding av administrative oppgaver, prosjektoppfølging, rapportering og koordinering av ulike arrangementer.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er spennende arbeidsoppgaver og arrangementer jeg får delta på. I tillegg til et godt miljø med hyggelige kolleger. Jeg er stolt over å jobbe i en av de største og viktigste sektorene i Norge, maritim sektor, som har et stort potensiale for innovasjon og teknologiutvikling.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
I løpet av masterstudiet spesielt tilegnet jeg meg en del teoretisk kunnskap om innovasjon, nettverksorganisasjoner og maritim sektor. Slik kunnskap har jeg god nytte av i min jobb. Ellers opplever jeg også at statsvitenskapelig eller politisk kunnskap er nyttig i min jobb, siden vi som klyngeorganisasjon arbeider tett med det offentlige. Utdannelsen min ga også god evne til selvstendig arbeid, som jeg drar nytte av.

 

Hva var det som gjorde at du valgte administrasjon og organisasjonsvitenskap ved UiB?
Jeg valgte studiet fordi jeg synes det virket interessant og ga mange valgmuligheter med sin bredde og omfang.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Det gode faglige og sosiale miljøet. Jeg trivdes godt både på forelesninger, lesesalen og ellers på sosiale arrangementer i regi av studiet.

 

Bergen, 28. oktober 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy