Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere
antropologer i arbeidslivet

"Frilanser" innen språkopplæring og integrering

Veronika Tholo von Ahnen skrev masteroppgaven sin i 2015. Hun valgte sosialantropologi ut fra et ønske om å jobbe med integrering. I dag jobber hun med språkopplæring og håper å kunne jobbe mer med å fasilitere for et stadig mer multikulturelt arbeidsliv.

Hovedinnhold

Min antrobakgrunn er alfa omega i arbeidslivet! Takket være metodisk erfaring kommer jeg lettere i kontakt med mennesker, og har en god struktur i den skriftlige produksjonen som kreves i arbeidsdagen.

Fullført grad: 2015

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Jeg tar oppdrag som lærer på ulike nivå og typer norskundervisning. Mine konkrete arbeidsoppgaver er å planlegge, koordinere, og forberede kursopplegg og material for de ulike norskkursene, - i tillegg til å holde kursene. Her jobber jeg både ut fra aktuelle læreplaner og undervisningsmateriale, men også ut fra behov og målsetninger ved det enkelte kurset.

Hva er det beste med jobben din – og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er mangfoldet mennesker jeg får møte fra dag til dag. Individ med helt forskjellige utgangspunkt samles rundt et felles mål. Dette innebærer at undervisningen må være tilpasningsvennlig og fleksibel, men også at det oppstår sammensatte læringssituasjoner på tvers av ulike kulturer, og enkeltpersoners dagsform og personlighet. Dagene kan derfor være både givende og utfordrende på samme tid. Man får også mulighet til å lære mye om eget samfunn og språk (gjennom andres øyne), noe som treffer antropologihjertet mitt.

Antropologien har nok medført at jeg har en tendens til å engasjere meg på flere nivå enn det språklige, noe som kan være en utfordring. Til å begynne med var det også vanskelig å tilpasse kunnskaper fra antropologien med norskundervisning. Som ferdigutdannet har man stor arbeidskapasitet når det kommer til skriftlig produksjon, men vi har jo gjerne ikke satt oss for mye inn i grammatikkens verden ... Heldigvis elsker jeg språk og stablet raskt opp nødvendige kunnskaper innen språkundervisning!

Hvordan er utdannelsen din relevant for deg i arbeidslivet?
Min antrobakgrunn er alfa omega i arbeidslivet! Takket være metodisk erfaring kommer jeg lettere i kontakt med mennesker, og har en god struktur i den skriftlige produksjonen som kreves i arbeidsdagen. Ettersom refleksjon er en grunnpilar i antropologien, opplever jeg at løsningsorientering og kreativitet kommer lettere frem i møte med utfordringer.

Rekkevidden i faget gir deg verktøy hvor det er lettere å sette seg inn i den enkeltes livssituasjon. Ved å eksempelvis besitte kunnskap om samfunnsforhold i ulike land, er det så mye lettere å forstå komplekse problemstillinger en person kan ha, både når det gjelder å lære seg norsk, men også opplevelsen av hverdagen i Norge.

Hvordan opplevde du overgangen fra studier til arbeidsliv? 
Da jeg var ganske sliten etter masteren brukte jeg en del tid på å lade og bearbeide kunnskapene jeg hadde ervervet meg. Fordi jeg hele veien har villet jobbe med integrering og arbeidsliv, var det naturlig å søke jobber tilknyttet dette.

Hvorfor valgte du å studere sosialantropologi?
Jeg har alltid likt mennesker, og elsker å lære om verdens kriker og kroker. Da jeg alltid har vært samfunnsengasjert innen integreringsfeltet, ønsket jeg en utdannelse som ville gjøre meg bedre rustet til en jobb i denne yrkessektoren. Kunnskapsbredden i sosialantropologi var for meg veldig tiltrekkende, og muligheten til å kombinere personlig engasjement med utdannelse gjorde valget enkelt.

I dag har jeg ennå ingen fast stilling, men håper i fremtiden på å kunne jobbe med kompetanseutvikling og ressursforvaltning, både blant fremtidige arbeidstakere, men også arbeidsgivere. Ved sistnevnte tenker jeg på hvordan man best kan imøtekomme et stadig mer multikulturelt arbeidsliv på en måte som er bærekraftig, og som ivaretar det rike mangfoldet av kulturell kompetanse og ressurser blant arbeidstakere.

Hva synes du var det beste med studietiden ved UiB?
Muligheten til å samarbeide med engasjerte og flinke folk på alle nivå i utdannelsen var både utrolig inspirerende, men også veldig lærerikt. Jeg elsket kollokvier. Utallige timer med kaffe, smågodt og tankespill rundt antropologiens mange «dilemmaer», har gitt meg utallige minner. I dag er mange av mine medstudenter nære venner, og antropologien flyter mellom oss i mange av dagens samtaler.

Har du noen tips til nåværende studenter?
Mitt fremste tips er å ha is i magen, og gi seg selv tid til å finne ut hva man vil, og hvilke kunnskaper man faktisk sitter igjen med etter endt studietid. Det kan være vanskelig å se hvordan utdannelsen kan anvendes i en pragmatisk sammenheng, og dette gjør det vanskelig å konkretisere egen kompetanse. Ett råd er å lage tankekart, reflektere høyt rundt hva utdannelsen din faktisk har gitt deg av verktøy, - og hvordan sosialantropologi har formet deg som person. Å nøste i egne ressurser er sunt, og jeg finner stadig ny og nyttig bagasje antropologien har gitt meg, spesielt i møter med ulike situasjoner fra arbeidsdagen.

Stå på alle fremtidige antropologistudenter, dere har et lite akademisk eventyr foran dere!

 

Bergen, 4. november 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy