Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Byråd for sosial, bolig og inkludering i Bergen kommune

Erlend Horn fullførte sin mastergrad i sammenliknende politikk i 2013. Teamet for masteroppgaven var norsk og sveitsisk tilnærming til heroinassistert behandling, og rusproblematikk har også opptatt ham som Venstre-politiker og byråd.

Hovedinnhold

Den forståelsen for forskningsmetodikk og kritisk tenkning man tilegner seg gjennom universitetsutdannelse får jeg bruk for hver eneste dag.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Som byråd for sosial, bolig og inkludering sitter jeg som ett av syv medlemmer i byrådet i Bergen kommune, som er den utøvende makten i byen.

Jeg er politisk leder for en byrådsavdeling som blant annet har ansvar for de kommunale NAV-kontorene, rusomsorgen, psykisk helse, kommunale boliger og bosetting av flyktninger. Jeg har ansvaret for å utarbeide politiske saker på mitt felt til byrådet, som avhengig av sakens natur, avgjør en sak der eller sender den med innstilling til bystyret. Som medlem av byrådet er det også min jobb å sette meg inn i andre byråders saker slik at vi i fellesskap kan fatte vedtak i byrådskollegiet.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er muligheten til å påvirke konkret politikk som kan utgjøre en forskjell. Før jul åpner vi blant annet et sprøyterom som jeg og Venstre har ivret for i mange år. Å få lov til å ha ansvaret for å implementere politikk man har tro på er utrolig givende.

Det mest utfordrende er hvor komplekse de aller fleste sakene jeg jobber med er. Ting er sjelden så svart/hvitt som man av og til kan få inntrykk av at politikere mener. Å gjøre krevende avveininger, og ikke minst prioritere ressurser mellom mange gode formål, kan være utrolig vanskelig.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Som politisk leder for en byrådsavdeling bestående av dyktige fagfolk er den viktigste erfaringen jeg tar med meg fra universitetet og utdannelsen min den grunnleggende respekten og ydmykheten man skal ha i møte med kunnskap og forskning. De aller fleste politiske avgjørelser er avhengig av en solid kunnskapsmur utarbeidet av mennesker som kjenner et felt mye bedre enn deg selv. Den forståelsen for forskningsmetodikk og kritisk tenkning man tilegner seg gjennom universitetsutdannelse får jeg bruk for hver eneste dag.

 

Hva var det som gjorde at du valgte sampol ved UiB?
Da jeg skulle begynne å studere i 2007 stod jeg mellom litt ulike utdannelser innen humaniora og samfunnsvitenskap. Jeg landet til slutt på at sammenliknende politikk ved UiB var det fagfeltet jeg følte jeg hadde mest potensial innenfor og som interesserte meg mest, og da jeg begynte fikk jeg dette bekreftet.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Det sosiale miljøet rundt utdannelsen og studietiden og vennene man fikk gjennom det. I tillegg til utdannelsen brukte jeg mye tid på studentpolitikk, og satt flere år i Studentparlamentet. Der traff jeg mennesker på tvers av fag og på tvers av fakulteter, noe som for meg var utrolig givende.

 

Har du noen tips til nye studenter?
Ta deg god tid i starten av studietiden på å vurdere alle mulighetene du har til å engasjere deg sosialt og faglig i alle de ulike organisasjonene i studentfrivilligheten, og bli med i noe i tillegg til selve fagutdannelsen. Og nyt tiden som student. Tiden går utrolig fort.

 

Bergen, 11. november 2016

Publisert av : Evelyn Myrå Holmøy