Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Kundekonsulent i Kommunal Landspensjonkasse

Eni Karine Andersen skrev ferdig sin masteroppgave i sosiologi i 2014. At sosiologi åpnet opp muligheter for å jobbe innen flere ulike felt var noe av det hun syntes var positivt med faget.

Når man jobber med pensjon snakker man med veldig mange forskjellige type mennesker. Jeg føler utdannelsen min har gitt meg et godt grunnlag for å kunne sette meg inn i de ulike personenes situasjon og perspektiv.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Hovedoppgaven min på jobb går ut på å veilede pensjonister og kommende pensjonister i forhold til deres muligheter innenfor pensjon, både når det kommer til alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Henvendelsene besvares i hovedsak per telefon og e-post, men vi har også besøkskontor som gir kundene en mulighet til å snakke om de det måtte lure på ansikt til ansikt.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben er å kunne bidra til at folk føler de blir ivaretatt når de skal ta en av de største avgjørelsene i livet. Mange er usikre på pensjon, syns det er vanskelig og gruer seg for å ta opp emnet og bestemme seg for å avslutte arbeidslivet. Da er det fint å kunne bidra til at avgjørelsen kan føles litt lettere. I tillegg er det fint å vite at man bidrar til at de som har måttet trappe ned i arbeidet sitt på grunn av sykdom eller skade, kan få økonomisk støtte for deler av det inntektstapet de da har. Fordi vi også tilbyr etterlattepensjon, snakker vi også ofte med de som nettopp har mistet noen eller som selv vet at de snart skal gå bort og ønsker å planlegge økonomien videre for familien. Det kan ofte være svært tøffe samtaler.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Når man jobber med pensjon snakker man med veldig mange forskjellige type mennesker. Man danner seg da et godt bilde av hvor mange ulike mennesker og skjebner det finnes i Norge. Jeg føler utdannelsen min har gitt meg et godt grunnlag for å kunne sette meg inn i de ulike personenes situasjon og perspektiv. Vi jobber i tillegg stadig vekk med ulike forbedringsprosjekter, der jeg får brukt de analytiske og metodiske kunnskapene mine.

 

Hva var det som gjorde at du valgte sosiologi ved UiB?
Jeg har alltid visst at jeg ønsker å jobbe med mennesker, og har alltid hatt lyst til å lære mer om hva som gjør oss til den vi er og som gjør at vi handler på ulike måter. Jeg ble også tiltrukket til å velge sosiologi fordi det er et bredt kunnskapsområde og gir rom og mulighet til å jobbe innenfor mange ulike arbeidsområder.

 

Hva tenker du på som det beste ved studietiden ved UiB?
Noe av det beste med studietiden var tiden da jeg skrev master. Jeg ble her kjent med mange av de beste vennene jeg fortsatt har i dag. Det er fint å kunne dele en så intensiv periode av livet med folk som gjør og opplever akkurat det samme som deg. I tillegg er det veldig anerkjennende og tilfredsstillende å fullføre et så stort prosjekt som en masteroppgave.

 

Har du noen tips til nye studenter?
Mitt tips er å nyte studietiden så mye som mulig, samtidig som det er viktig å tenke på at det man gjør i studietiden og det arbeidet man gjør legger grunnlag for mye av det som skjer fremover. Likevel skal man være i arbeidslivet i mange år etter endt studietid, så gjør så mye ut av studietiden som man kan.

 

Bergen, 22. november 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy