Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Arealplanleggar i Sarpsborg kommune

Eivor Bjørnarsdotter Bø leverte sin masteroppgave i geografi i 2015. Selv om hun ikke satte like stor pris på alle naturvitenskapelige emnene i studietida, er hun glad for erfaringene og kunnskapen de har gitt henne.

Hovedinnhold

Alle feltkursene er noen av de beste minnene fra studietiden på geografi. Det er både sosialt og faglig!

Hvorfor valgte du å studere geografi?
Jeg tror det var litt tilfeldig at jeg startet på geografi, men jeg hadde en interesse for samfunnsfag. Jeg ble oppmerksom på geografi gjennom studieveilederen på videregående og søkte derfor blant annet på geografi. Men, jeg tok årsstudium i stedet for å starte på en bachelor. Etter det første året hvor jeg blant annet måtte gå flere dager i en dal i Eidfjord skal jeg innrømme at jeg revurderte valget mitt om geografi sterkt! Lite visste jeg at disse erfaringene skulle bli nyttige senere. Jeg fullførte til slutt en master i geografi i 2015 og er den dag i dag glad for at jeg valgte å fortsette med geografistudiene.

 

Hva er de beste minnene fra studietida på geografi?
Alle feltkursene er noen av de beste minnene fra studietiden på geografi. Det er både sosialt og faglig! Feltkurset til Honningsvåg i Finnmark for bacheloroppgaven er et av de beste minnene. Samtidig var de to siste årene mine på mastergraden i geografi de to beste årene mine i Bergen. Vi var en veldig sammensveisa gjeng som hjalp hverandre og fant på mye sosialt sammen.

 

Hva studerte du i masteroppgava di?
Jeg valgte å skrive om områdesatsinga i Ytre Arna i Bergen. Dette gjorde jeg fordi jeg synes det var interessant å lære mer om hvordan man planlegger for områder som ikke er like attraktive som andre. Jeg lærte om hierarkiet i Bergen kommune og hvordan man forankrer områdesatsing på tvers av ulike organisasjoner/enheter i kommunen.

 

Hva arbeider du med i dag? 
I dag jobber jeg med nye reguleringsplaner i Sarpsborg kommune. For det meste er det private reguleringsplaner. Det vil si at jeg rådgiver private forslagsstillere og tiltakshavere i hvordan man regulerer nye utbyggingsområder i kommunen. Jeg kontrollerer og leser gjennom planmaterialet og gir tilbakemeldinger på hvilke hensyn man må ta i hver enkelt plansak. Jeg følger også saken videre når kommunen tar over planen for politisk behandling. Det baserer seg mye på plan- og bygningsloven, men det å ha lokal kunnskap er også viktig. Det har vært en utfordring, men morsomt, å bli kjent med Sarpsborg kommune på kortets mulig tid!

 

Hvordan er geografiutdanninga di relevant for deg i arbeidslivet?
Samfunnsperspektivet fra geografiutdanninga har vist seg å være veldig viktig i jobben min som arealplanlegger. Det å planlegge for mennesker og de som bor i byene er noe som står sterkt hos meg. Det å forstå og forankre at vi må bygge for å få plass til den økende befolkningsutviklingen er viktig og et hett tema også her i Sarpsborg. Fordi geografiutdanninga er så tverrfaglig har jeg også en større forståelse for at ny utvikling må skje på tvers av ulike faginteresser. I Sarpsborg kommune er vi flinke til å involvere alle faginteressene i hver enkelt plansak. På den måten får vi gode innspill og finner de rette løsningene når det gjelder å ta hensyn til blant annet miljø, grunnforhold og sosial infrastruktur.

 

Har du noen råd til de som studerer eller vurderer å studere geografi i dag?
Det er så utrolig mye spennende man kan jobbe med etter å ha studert geografi. Selv om jeg etterlyste mer planfaglige emner på bachelor-nivå får man bruk for mye av det man lærer på geografi også i en jobb som arealplanlegger. Det er heller ikke dumt å ta litt forskjellige emner på tvers av natur-, miljø- og samfunnsgeografi. Jeg har hatt god nytte av de naturvitenskapelige fagene jeg tok selv om det ikke føltes slik der og da når vi sto frustrerte i regnet i en dal på Vestlandet for å konkludere med hva som hadde skapt landskapet.

 

Bergen, 9. desember, 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy