Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

HR-konsulent i Adecco

Viljar Solbakken skrev om turisme i Bergen i masteroppgaven som han leverte i 2015. Han trekker frem feltarbeid og det sosiale samholdet på studiet som to særlige fordeler ved geografistudiet.

Hovedinnhold

Geografi gir deg innsikt i mye mye mer, for eksempel alt fra årsaker til fraflytting fra distriktene til integrering av innvandrere i det norske skolesystemet. Det er med andre ord veldig få ting som geografi ikke kan relateres til.

Hvorfor valgte du å studere geografi?
Jeg valgte å studere geografi fordi jeg er nysgjerrig på mange forskjellige ting. Jeg liker å utforske og bli kjent med nye tema hele tiden. Derfor passet geografi veldig bra, nettopp fordi dette faget tar deg med innom flere ulike fagfelt. Noen tenker gjerne at det kun handler om rene faktabeskrivelser av jorda, slik som navn på land og hovedsteder, høyde på fjelltopper eller dybde på innsjøer. Men geografi gir deg innsikt i mye mye mer, for eksempel alt fra årsaker til fraflytting fra distriktene til integrering av innvandrere i det norske skolesystemet. Det er med andre ord veldig få ting som geografi ikke kan relateres til.

 

Hva er de beste minnene fra studietida på geografi?
Mine beste minner fra studietiden er helt klart knyttet til de sosiale opplevelsene. Det var i løpet av disse årene jeg traff de fleste av vennene jeg har i dag. Hvis jeg skal trekke frem et spesielt minne så må det jo være fadderuken som førsteårsstudent. Vi gjorde vanvittig mye gøy i løpet av den uken, og ble en godt sammensveiset gjeng. Fra den faglige delen må jeg trekke frem feltkursene som de beste minnene. Vi reiste blant annet til Nordkapp for å gjøre research til bacheloroppgaven vår.

 

Hva studerte du i masteroppgaven din?
Masteroppgaven min var en individuell oppgave som handlet om hvordan ulike typer turister bruker byrommene i Bergen, og hvordan de opplever byen. En del av målet med denne oppgaven var å avkrefte en del myter om turistbyen Bergen og om turistene selv. 
Dersom det er interessant er det mulig å finne denne oppgaven ved å søke opp "Norge som turistdestinasjon" på Google.

 

Hva arbeider du med i dag?
I dag arbeider jeg som konsulent i bemanningsbransjen. Mitt arbeid går ut på å formidle arbeidskraft til den byggebransjen i Bergen. Vi rekrutterer hovedsakelig arbeidere fra Polen, Litauen, Kroatia, Storbritannia og Skandinavia, men også andre nasjonaliteter er representert. Jobben går også ut på å følge opp medarbeidere, sørge for at de får lønn, i tillegg til en rekke andre administrative oppgaver.

 

Hvordan er geografiutdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?
I begynnelsen tenkte at denne jobben ikke var veldig relevant med tanke på utdanningen min, men nå ser jeg at den på mange måter er det. En viktig del av å jobbe med folk fra andre nasjonaliteter er å bli kjent med kulturen deres, og etter mange studiepoeng innenfor kulturell geografi så har jeg skapt et godt utgangspunkt for dette. I tillegg er mesteparten av litteraturen på engelsk, noe som gjør at jeg behersker engelsk som arbeidsspråk veldig godt. Generelt sett så vil et hvilket som helst studie gi deg ferdigheter med bearbeiding av informasjon, strukturering av arbeidsoppgaver og selvstendighet. Med andre ord trenger man ikke være bekymret for ikke å få brukt utdanningen sin til noe fornuftig.

 

Har du noen råd til de som studerer eller vurderer å studere geografi i dag?
Jeg liker i grunn ikke å gi råd angående andre personers valg, ettersom mine råd er basert på personlig erfaring. Men jeg vil oppfordre de som er litt usikker på studievalg om å prøve geografi, fordi det garantert vil være noen emner innenfor faget som er spennende for enhver person.

 

Andre kommentarer
Vær bevisst på den kompetansen du innehar som geografistudent, og bruk den for all del når du skal ut i arbeidslivet.

 

Bergen, 13. desember 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy