Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

GIS-koordinator i Tynset kommune

Marianne Bolstad Andresen viet masteroppgaven sin til å rekonstruere en isbre for å studere hvordan den har variert i størrelse. Idag jobber hun med kartbaser i en rekke kommuner, og vektlegger hvor viktig det er å studere noe man har interesse for.

Hovedinnhold

De beste faglige minnene fra studietiden, er helt klart alle feltkursene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av å lese teori, for deretter å se hvordan det er i praksis, er gull verdt.

Hvorfor valgte du å studere geografi?
Det var i stor grad tilfeldigheter som gjorde at jeg begynte å studere geografi. Jeg ble kjent med noen utvekslingsstudenter som studerte geografi da jeg bodde på Island, og syntes studiet hørtes spennende ut. Jeg tok kontakt med studiekonsulent, Grethe Meling, som overbeviste meg om at geografi var det rette valget. Et av de første emnene jeg tok, GEO111 landformdannende prosesser, ga virkelig mersmak.

 

Hva er de beste minnene fra studietida på geografi?
De beste faglige minnene fra studietiden, er helt klart alle feltkursene jeg har deltatt på. Kombinasjonen av å lese teori, for deretter å se hvordan det er i praksis, er gull verdt. I tillegg får en sett og opplevd steder man kanskje ikke hadde reist til om det ikke hadde vært for feltkursene. 

Det sosiale på geografi kommer man heller ikke utenom. Nye bekjentskap stiftes på ekskursjoner og gruppearbeid, men også lesesalen, og spesielt georommet på U. Pihl har hatt stor innvirkning på det gode miljøet for geografistudenter. Her har hyppige pauser på gangen i eksamenslesingen vært en motivasjonsfaktor i seg selv. I tillegg kan artige quiz-kvelder og julebord nevnes som gode minner å se tilbake på.

 

Hva studerte du i masteroppgaven din?
Masteroppgaven min handlet om å rekonstruere en isbre for å finne ut hvordan den har variert i størrelse gjennom holosen. Totalt brukte jeg omtrent fem uker i felt hvor jeg blant annet kartla landskapet og tok ulike prøver som jeg etterpå analyserte på laboratoriet. Faglig var det en bred oppgave som tok form underveis basert på hva jeg synes var mest interessant å jobbe med. Jeg brukte mye tid på å tolke resultater fra XRF-skanningen, som indirekte kunne si noe om breens tilstedeværelse. I tillegg var det kvartærgeologiske kartet tidkrevende, men kjekt å jobbe med.

 

Hva jobber du med i dag?
I dag arbeider jeg som GIS-koordinator i et samarbeid mellom seks kommuner i Nord-Østerdal. Jeg har hovedansvaret for vedlikehold og oppgradering av kommunenes kartbaser. Mye av arbeidsdagene går ut på å gjøre kartdata tilgjengelig på nett, både til intern bruk og for det offentlige. Kart er ofte etterspurt fra entreprenører, og min oppgave er å lage et utsnitt for det ønskede området. 

Samtidig er jeg et bindeledd mellom programvareleverandøren vår, Norkart, og IT-avdelingen dersom det er noe som ikke fungerer som det skal. Som GIS-koordinator gir jeg intern opplæring i bruk av GIS og medfølgende programvarer. Videre har jeg ansvar for lisenser og vedlikeholdsavtaler for GIS-moduler. Med andre ord er jobben svært variert, noe jeg trives godt med.

 

Hvordan er geografiutdanningen din relevant for deg i arbeidslivet?
Bruk av GIS i masteroppgaven har dannet et grunnlag for det jeg jobber med nå. Selv om jeg på studiet jobbet i ArcGIS, mens jeg nå bruker GISLINE og QGIS, er forståelsen av hvordan GIS fungerer nok så lik. Videre er det en fordel at geografistudiet har fokusert på tema på tvers av fagdisipliner. I gruppeoppgaver samarbeider studenter uavhengig om man er naturgeograf eller samfunnsgeograf. Det kommer godt med når man har en variert jobb og er avhengig av å tenke helhetlig. Som GIS-koordinator samarbeider jeg med ansatte på flere avdelinger, alt fra plan til VA.

 

Har du noen råd til de som studerer eller vurderer å studere geografi i dag?
Velg emner du er interessert i. Motivasjonen for å lese teori er større dersom man har lyst til å lære det, ikke bare fordi man skal gjøre det godt på eksamen. I tillegg kan det være verdt å bruke tid på å sette sammen sin egen studieplan. Det er ikke nødvendigvis slik at det er best å følge det oppsatte studieløpet. Kombiner emner basert på egne interesser. Og! Jeg anbefaler å ta fag på Svalbard dersom du vil ha en minnerik opplevelse.

 

Bergen, 13. desember 2016

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy