Hjem
Karriereveier for samfunnsvitere

Doktorgradsstipendiat ved Sosiologisk Institutt

Katrine Mellingen Bjerke leverte sin masteroppgave i 2012. Idag er hun stipendiat ved Sosiologisk Institutt hvor hun forsker på personer som kom til Norge fra Polen og Pakistan sent på 60-tallet. Ved hjelp av biografiske intervjuer utforsker hun deres erfaringer med og opplevelser av å bli gammel i Norge.

Hovedinnhold

Jeg skulle gjerne ha visst hvor stor betydning det har å våge å ta ordet og være en aktiv deltaker på seminargrupper, forelesninger og andre ikke-faglige diskusjonsfora. Det tok lang tid å forstå hvor stort læringsutbytte jeg har av det.

Kan du fortelle litt om arbeidet ditt? Hva er de konkrete arbeidsoppgavene dine?
Som PhD stipendiat har jeg veldig varierte arbeidsoppgaver. Størstedelen av arbeidet innebærer å snakke med folk, lese og skrive. I tillegg har jeg undervisning hvor jeg enten foreleser eller leder seminargrupper på bachelornivå. Arbeidet innebærer også presentasjoner av arbeidet i nasjonale og internasjonale fagfora.

 

Hva er det beste med jobben din - og det mest utfordrende?
Det beste med jobben min er det å kunne fordype seg i et tema som jeg synes er veldig interessant. Å snakke med eldre innvandrere om deres liv har vært meget spennende. I tillegg er jeg veldig glad for de varierte arbeidsoppgavene - eksempelvis det å kunne veksle mellom undervisning og lesning/skriving. Det mest utfordrende er sterkt tidspress, og det at en i bunn og grunn, på tross av gode veiledere og et godt fagmiljø, er veldig alene om å håndtere de små og store utfordringene som spesielt skriveprosessen innebærer.

 

Hvordan får du bruk for utdannelsen din i jobben?
Mastergraden i sosiologi gir innsikt i teoretiske og metodiske perspektiver som er grunnleggende og uvurderlig i arbeidet med doktorgraden.

 

Hva var det som gjorde at du valgte sosiologi ved UiB?
Jeg har alltid interessert meg for migrasjonstematikk, og opplevde at sosiologi var det emnet som belyste denne tematikken best, fra ulike perspektiver og innfallsvinkler.

 

Er det noe du skulle ønske at noen hadde fortalt deg da du var ny student?
Jeg skulle gjerne ha visst hvor stor betydning det har å våge å ta ordet og være en aktiv deltaker på seminargrupper, forelesninger og andre ikke-faglige diskusjonsfora. Det tok lang tid å forstå hvor stort læringsutbytte jeg har av å framsette mine forståelser og meninger og få dem utfordret.

 

Bergen 13. januar 2017

Publisert av: Evelyn Myrå Holmøy